Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urban ecology: biocoenotic and landscape functions of small water bodies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-URBANECO-PIE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urban ecology: biocoenotic and landscape functions of small water bodies
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Przyrodniczych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Kierunek studiów:

(tylko po angielsku) Biology

Teaching of Biology and Nature

Chemistry of Environment

Environmental Protection

Geography

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Aim of the course is delivering the knowledge in the field of ecological variants of procedures of management of freshwaters and wetlands in city landscape as well as restoration of wetlands on degraded areas. The course will solve the following issues: what should we know about urban landscape, understanding the significance of urban development on habitat fragmentation and biodiversity, analysis the role of sub-urban/urban landscape for environment, assessment of landscape degradation and solutions for sustainable planning.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

(tylko po angielsku) Knowledge from biological or geographical or environmental science.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

(tylko po angielsku) All data: tjoniak@amu.edu.pl

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

(tylko po angielsku) Lectures: 12 h

Field work: 12 h

Practical lab classes: 36 h


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

(tylko po angielsku) ECTS: 4

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

10 weeks course:

The course is a field and lab class course, where we’ll focus on the processes determining patterns of abundance and distribution of water habitats in urban small water bodies, the interactions between humans activities and bioceonotic and landscape elements in urban area as well as some aspects of urban planning as it relates to environment.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Accelerating interactions of humans with their environment have implications for all spheres, regions and landscapes. Further growth in world population, climate change and other factors will exacerbate the challenges to maintain the capacity of ecosystems and livelihoods for coming generations. Today it is very important skills of evaluation of interactions between human pressure and landscape elements in urban area together with urban planning and environmental protection. The course includes practical activities in the field of: recognition of state and quality of degraded / transformed environments, analysis of spatial possibilities of ecosystems renewal (reconstruction) and design of ecological status in variants of restoration actions. The course include also knowledge of the application of plants and animals as well as physical parameters as indicators of quality state of abiotic environment necessary to diagnosis of landscape state.

Literatura: (tylko po angielsku)

Dell’Angelo J., D’Odorico P., Rulli M.C. 2017. Threats to sustainable development posed by land and water grabbing. Curr Opin Env Sust 26–27, 120-128.

Dronin N., Bychkova A. 2018. Perceptions of american and russian environmental scientists of today’s key environmental issues: a comparative analysis. Environment, Development and Sustainability 20(5), 2095-2105.

Mitsch W.J., X. Wu, R.W. Nairn et al. 1998. Creating and restoring wetlands. BioScience 48: 1019-1027.

Allan J.D, Castillo M.M. 2007. Stream Ecology: Structure and function of running waters. 2nd ed. Chapman and Hall, New York. pp. 436.

Milner A.M., Fastie C.L., Chapin F.S., Engstrom D.R., Sharman L.C. 2007. Interactions and linkages among ecosystems during landscape evolution. Bioscience 57: 237-247.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

1. Indicate features of small water bodies i.e. morphometric parameters, origin, degree of shading, protected status, functions (landscape, bioceonotic, recreational, economic, scientific), threats, pollution by rubbish, wastewater, purpose and way of use, restocking and others.

2. Defines the type of catchment area taking into account the degree of anthropogenic transformation, threats, inflow of pollutant (permanent or temporary) as well as the scale of exposure to impact of city communication, recreation, meliorations and other types of anthropogenic pressure.

3. Selects and correctly applies the sampling methods of biological and non-biological material and independently carries the field measurements of physicochemical features.

4. Assesses the quality state and trophic conditions of water on the base of abiotic parameters and groups of organisms.

5. Assesses the ecological status of small water bodies in relation to the dominant species, diversity of plant and animal assemblages as well as the water quality state.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

1) a reading assignment

2) problem-based lectures

3) a problem set with solutions

4) workshops involving problem-based exercises

5) end-project

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

no

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Joniak, Piotr Klimaszyk, Natalia Kuczyńska-Kippen
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Joniak, Piotr Klimaszyk, Natalia Kuczyńska-Kippen
Prowadzący grup: Renata Dondajewska-Pielka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 38 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Joniak, Piotr Klimaszyk, Natalia Kuczyńska-Kippen
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)