Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja informacyjna i źródłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 01-EIZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja informacyjna i źródłowa
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 001. Biologia, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 1, semestr 1
023. Biotechnologia, stacjonarne, pierwszy stopień, rok 1, semestr 1
E-learning - przedmioty Biblioteki Uniwersyteckiej
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rychlik, Monika Theus, Hanna Wesołowska-Smolna
Prowadzący grup: Monika Theus
Strona przedmiotu: https://www.elearning.amu.edu.pl/bu/enrol/index.php?id=59
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs stanowi realizację obowiązkowego przedmiotu Edukacja informacyjna i źródłowa (Przysposobienie biblioteczne). Kurs jest prowadzony w oparciu o multimedia oraz wirtualne techniki komunikacji, takie jak prezentacje, forum oraz uczestnictwo w czacie.

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu wymagany jest aktywny udział w sześciu modułach tematycznych z prezentacjami. Uczestnik kursu otrzymuje 5 punktów za zapoznanie się z każdą z nich. Maksymalnie można otrzymać 25 punktów, do zaliczenia kursu niezbędne jest uzyskanie minimalnie 20 punktów.

W pierwszym semestrze studenci zrealizują szkolenie, natomiast zaliczenia są wpisywane do USOSa podczas sesji zimowej 03–16.02.2020 r. oraz letniej 17–30.06.2020 r.

Pełny opis:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, to jedna z najnowocześniejszych bibliotek akademickich w Polsce. Świadczy o tym fakt, iż obok zbiorów tradycyjnych przechowywanych w magazynach (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, ikonografii, kartografii, muzykaliów), posiada ogromną kolekcję zasobów elektronicznych takich jak czasopisma i książki elektroniczne, bazy danych, biblioteki cyfrowe i repozytoria.

W dobie najnowszych technologii cyfrowych biblioteka wdrożyła wiele innowacyjnych narzędzi (katalogów, wyszukiwarek, platform cyfrowych) pozwalających na relewantne i szybkie wyszukiwanie informacji oraz błyskawiczny dostęp do pełnotekstowych zasobów elektronicznych. Korzystanie ze wszystkich bibliotek należących do uczelni, zdecydowanie ułatwiają specjalnie przygotowane, zautomatyzowane usługi zdalne (prolongaty, rezerwacje, zamówienia, płatności), z których mogą korzystać wszyscy studenci UAM.

Głównym celem kursu jest przygotowanie studentów rozpoczynających studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do swobodnego korzystania ze wszystkich usług oferowanych przez bibliotekę oraz zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji i literatury niezbędnej do optymalnego realizowania toku studiów, zapoznanie z różnymi źródłami informacji, z nowoczesnymi narzędziami informacyjnymi przydatnymi w tworzeniu bibliografii, poprawne sporządzanie bibliografii dla celów tworzenia pracy licencjackiej.

Literatura:

Antczak Mariola, Nowacka Anna, Przypisy. Powołania. Bibliografia załącznikowa. Jak tworzyć i stosować. Podręcznik, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, nr 99, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2009, s. 130, ISBN 978-83-61464-03-7.

Bendkowski Józef, Dohn Katarzyna, Logistyka: pisanie pracy dyplomowej, kwalifikacyjnej: zasady pisania, studia przypadku, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2015, s.225, ISBN 9788378802914.

Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, pod red. Jadwigi Woźniak – Kasperek, Mikołaja Ochmańskiego, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, nr 106, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2009, s. 300, ISBN 978-83-61464-06-8.

Czarkowski Jakub J., E-earning dla dorosłych, Warszawa, Difin SA, 2012, s.242, ISBN 978-83-7641-513-0.

E-learning - narzędzia i praktyka, pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2012, s. 247, ISBN 978-83-63127-06-0.

E-learning w kształceniu akademickim, pod red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Warszawa, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2006, s. 198, ISBN 83-922607-4-0.

Karwasińska Emilia, Kozak Halina, „Ask a librarian” – serwis Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biuletyn EBIB” [online], luty 2011 nr 1, [dostęp: 4 kwietnia 2012], Dostępny w Internecie http://www.nowyebib.info/2011/119/a.php?karwasinska_kozak.

Metodologia tworzenia kursów e-learningowych, pod red. Jerzego Gołuchowskiego, Katowice, Wydawnictwo Pracowni komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010, s.182, ISBN 978-83-62652-13-6.

Mokwa-Tarnowska Iwona, E-learning i blended learning w nauczaniu akademickim, zagadnienia metodyczne, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s. 178, ISBN 978-83-7348-613-3.

Pacek Jarosław, Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Nauka-Dydaktyka-Praktyka, nr 120, Warszawa, Wydawnictwo SBP, 2010, s. 243, ISBN 978-83-61464-44-0.

PN-ISO 690:2012, Informacja i dokumentacja. Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.

Rychlik Małgorzata, Karwasińska Emilia, AMUR – Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu [online], "EBIB" 2010, Materiały konferencyjne nr 21, II Międzynarodowa Konferencja Open Access w Polsce, V konferencja EBIB – Internet w Bibliotekach, ISBN 83-921757-6-X. Dostępny w Internecie http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat21/rychlik_karwasinska.php.

Sołtysiak Grzegorz, Plagiat: zarys problemu, Warszawa, DRUKTUR, 2009, s. 104, ISBN 978-83-60197-84-4.

Sylabus studiów E-learning dla polskiej szkoły - wdrażanie zarządzanie, obsługa, Poznań, [2015], s.76.

Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską, wyd. 7 popr. i uzup. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 258, ISBN 9788370119904.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365. 6

Wojcik Krystyna, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską , wyd. 9 uzup. i zm., Warszawa, Wolters Kluwer, 2015, s.195, ISBN: 9788326484384.

Zbroińska Barbara, Piszę pracę licencjacką i magisterską: praktyczne wskazówki dla studenta, wyd. 4 zm., Kielce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2014, s. 75, ISBN 978-83-7133-602-7.

Zenderowski Radosław, Praca magisterska - licencjat: krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, wyd. 8, Warszawa, CeDeWu, 2015, s. 158, ISBN 978-83-7556-739-7.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rychlik, Monika Theus, Hanna Wesołowska-Smolna
Prowadzący grup: Monika Theus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kuczkowska, Małgorzata Rychlik, Monika Theus
Prowadzący grup: Maria Kuczkowska, Monika Theus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie - niezaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.