Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ethics in the global world

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-PIE-EGW Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Nauki społeczne i psychologiczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Ethics in the global world
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Filozoficznego
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
oferta AMU-PIE na semestr letni
Przedmioty AMU-PIE na Wydziale Filozoficznym
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

(tylko po angielsku) Cultural Studies – Intercultural Communication


Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

(tylko po angielsku) Students familiar with novel trends in Ethics concentrated around freedom, justice and dialogue.

Students familiar with state of arts in contemporary Ethics and research in Ethics.

Contents refer to research experience and expertise of the lecturers.

Globally significant, intercultural and universal topical issues are discussed.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

(tylko po angielsku) --Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

(tylko po angielsku) • General knowledge on the BA level

• Readiness to participate in class discussion

• Good command of English


Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

(tylko po angielsku) Lecture with a multimedia presentation

Interactive lecture

Discussions

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

(tylko po angielsku) 4 credits

Pełny opis: (tylko po angielsku)

How we think about justice. A theory justice vs. a theory of injustice (Introduction)

Contemporary ethics & philosophy of dialogue

Victimology

Freedom vs. liberation

Philosophy of revolt

The culture of memory

Empathy

Values, norms and ethics theories are not everything. Why we need moral competence, decision making and discourse improvement

Sociality visualized

Contemporary challenges across borders and cultures (A): Hospitality, cosmopolitanism, planetary responsibility

Contemporary challenges across borders and cultures (B): Basic needs & high-tech

Analytical and non-analytical ethics: an unnecessary split discussed on the basis of the moral action definition

Collecting & discussing students' essays

Literatura: (tylko po angielsku)

E. Dussel, “Transmodernity and Interculturality: An Interpretation from the Perspective of Philosophy of Liberation”

J. Littell, “The Kindly Ones” (excerpts)

J. L. Borges & O. Ferrari, “In Dialogue” (excerpts)

A. Camus, “The Rebel” (“L’homme revolté”) (excerpts)

K. Gan-Krzywoszyńska & P. Leśniewski, “The culture of memory: the approach of Reyes Mate”

K. Gan-Krzywoszyńska & P. Leśniewski, “The Kindly Ones” (Les Bienveillantes)

P. Freire, "Pedagogy of the Oppressed" (excerpts)

E. Nowak, "Meditarranean drama: pragmatic, legal and moral aspects of hospitality", FPED, vol. 2 (4) 2015

E. Nowak, G. Lind, "Mis-Educative Martial Law –The Fate of Free Discourse and the Moral Judgment Competence of Polish University Students from 1977 to 1983", Ethics in Progress, Vol. 9 (2018). No. 2, pp.56-74.Doi:10.14746/eip.2018.2.5,link:hhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/article/view/17874/17613

W. Boratyński et. al., "University Students’ vs. Lay People’s Perspectives on Organ Donation and Improving Health Communication in Poland", Ethics in Progress, Vol. 9 (2018), No. 2, pp. 99-117. Doi:10.14746/eip.2018.2.8; link: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/eip/

article/view/17877/17714

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students learn about the contemporary topical, morally significant issues and problems across cultures

Students learn new trends in research-based Ethics and modern non-analytic versus analytic Ethics

Students train their ability to reflect on and to discuss topical/universal ethical problems, arguments and dilemmas

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam

Oral exam

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nowak
Prowadzący grup: Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Ewa Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.