Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 22-FLDL-HFW
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii współczesnej
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Humanistycznych
Przedmioty dla 5 semestru filozofii ogólnej I stopnia
Przedmioty na Wydziale Filozoficznym
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język polski
Skrócony opis:

Historia najważniejszych kierunków rozwoju filozofii współczesnej po Heglu

Pełny opis:

Podstawowe zagadnienia, pojęcia i terminy z zakresu historii filozofii współczesnej:

- Pozytywizm i filozofia analityczna

- Historyzm i hermeneutyka filozoficzna

- Marksizm i teoria krytyczna

- Filozofia egzystencjalna i personalizm

- Filozofia życia i psychoanaliza

- Fenomenologia i strukturalizm

- Postmodernizm i najnowsze tendencje w rozwoju filozofii współczesnej

Literatura:

E. Coreth, P. Ehlen, J. Schmidt, Filozofia XIX wieku, Kęty 2006; E. Coreth, P. Ehlen, G. Haeffner, F. Ricken, Filozofia XX wieku, Kęty 2004; W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987; G. Frege, Pisma semantyczne, Warszawa 2014; M. Heidegger, Bycie i czas, Warszawa 2005; M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, Warszawa 1989; E. Husserl, Idea fenomenologii. Pięć wykładów, Warszawa 1990; S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, Warszawa 1969; L. Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna. (Od Hume’a do Koła Wiedeńskiego), Warszawa 1966; G. Lukács, Historia i świadomość klasowa. Studia o marksistowskiej dialektyce, Warszawa 1988; J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997; F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Gdynia [1991]; W.V.O. Quine, Z punktu widzenia logiki, Warszawa 1969; A. Wawrzynowicz, Dialektyka negatywna Theodora W. Adorna jako racjonalna konieczność zerwania z rozumem pozytywnie ustanowionym, w: P. Orlik (red.), Rozdroża i ścieżki wrażliwości, Poznań 2000, s. 39–51; L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 2004.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Leśniewski, Andrzej Wawrzynowicz
Prowadzący grup: Norbert Leśniewski, Mariusz Moryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzynowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Kiedrowski, Andrzej Wawrzynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Wawrzynowicz
Prowadzący grup: Krzysztof Kiedrowski, Andrzej Wawrzynowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)