Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kulturowe teorie literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-KUDL-KTL Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kulturowe teorie literatury
Jednostka: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla 6 semestru Kulturoznawstwa I stopnia
Przedmioty w Instytucie Kulturoznawstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

kulturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- umieszczenie wiedzy o literaturze i literatury samej w ramach badań interdyscyplinarnych;

- wskazanie na te obszary wiedzy o literaturze, które określane są jako kontekstowe, pomocnicze lub towarzyszące tradycyjnemu literaturoznawstwu, a współcześnie stają się (lub w przeszłości tak było) ważnym nurtem w humanistyce;

- pokazanie, że tradycyjnie pojęta wiedza o literaturze dopiero tak umiejscowiona – w kontekście innych dyscyplin – może być dla kulturoznawcy prawdziwym wyzwaniem naukowym


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

podstawy wiedzy o literaturze oraz o kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej (efekty osiągnięte w ramach wybranych przedmiotów I i II roku studiów)

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

lektorium Instytutu Kulturoznawstwa

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład (z elementami dyskusji)

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3

Skrócony opis:

Wykład "Kulturowe teorie literatury" stanowi próbę uporządkowania współczesnych nurtów literaturoznawczych, a przede wszystkim interpretację ich jako dyskursów - w szerokim sensie - humanistycznych, gdzie w interdyscyplinarny sposób spotykają się elementy i metody nauki o literaturze z badaniami kulturowymi, socjologią, antropologią, psychologią, etc.

Pełny opis:

W ramach szczegółowych treści omawianych podczas wykładu znajdują się:

1. Kulturowe teorie literatury – wprowadzenie.

2. Literaturoznawstwo i teoria historii (wokół kategorii narracji).

3. Literaturoznawstwo i filozofia.

4. Literaturoznawstwo i socjologia (socjologia literatury).

5. Antropologia literatury.

6. Literaturoznawstwo – psychologia – psychoanaliza.

7. Postkolonializm.

8. Od krytyki feministycznej do badań genderowych (i queerowych).

9. Poetyka kulturowa (według Stephena Greenblatta i nie tylko).

10. Geopoetyka (zwrot topograficzny w badaniach literackich).

11. Somatopoetyka.

12. Teoria interpretacji (literaturoznawczej) – od analizy do doświadczenia.

13. W stronę humanistyki zaangażowanej.

Literatura:

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006;

Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012;

E. Kosowska, Antropologia literatury, Katowice 2003;

Antropologia kultury – antropologia literatury, red. E. Kosowska, Katowice 2005;

J. Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998;

A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie badań literackich. Podręcznik, Kraków 2006,

Teorie badań literackich. Antologia, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2006,

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- posługiwać się podstawową wiedzą na temat literaturoznawstwa w kontekście innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych;

- przywoływać najważniejsze projekty interdyscyplinarne tak zakreślonej relacji (np. socjologia literatury, antropologia literatury, psychoanaliza literacka, etc.);

- rekonstruować wybrane autorskie koncepcje (np. C.G. Junga, C. Geertza, P. Bourdieu, etc.);

- stosować wybrane teorie do interpretacji wybranych zjawisk kulturowych, których ośrodkiem jest literatura bądź literaturoznawstwo

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian zaliczeniowy z treści wykładów

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Koschany
Prowadzący grup: Rafał Koschany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Thiel-Jańczuk
Prowadzący grup: Katarzyna Thiel-Jańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.