Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WM201-OG-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny 1
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Strona przedmiotu: http://wa.amu.edu.pl/wa/Full_time_courses#MA_seminars_lectures_fulltime
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie pogłębionej wiedzy w zakresie wyspecjalizowanych aspektów językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa angielskiego;

Zaznajomienie studentów z najnowszymi trendami w zakresie badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych;

Wykształcenie w słuchaczach umiejętności krytycznego spojrzenia na omawiane problemy z zakresu badań językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych;

Wyrobienie umiejętności zadawania odpowiednich pytań.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa wiedza o językoznawstwie, literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie angielskim

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Zasoby Moodle dla poszczególnych kursów

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Metody prowadzenia zajęć różnią się na poszczególnych kursach

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Skrócony opis:

(Jeden z serii jednosemestralnych wykladów monograficznych w semestrze letnim dla 2. roku studiów stacjonarnych filologii angielskiej, dla niektórych specjalizacji. Lista dostępnych wykładów na wskazanej stronie WWW.)

Pełny opis:

(Jeden z serii jednosemestralnych wykladów monograficznych w semestrze letnim dla 2. roku studiów stacjonarnych filologii angielskiej, dla niektórych specjalizacji. Lista dostępnych wykładów na wskazanej stronie WWW.)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

Legitymuje się pogłębioną wiedzą na temat wybranego aspektu językoznawstwa, literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa angielskiego;

Odnosi tę wiedzę do szerszego kontekstu językoznawstwa angielskiego i ogólnego oraz innych dziedzin nauki i kultury;

Dokonuje krytycznej oceny omawianych problemów badawczych;

Formułuje krytyczne pytania wobec omawianego problemu badawczego;

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

Wykorzystuje sprawności akademickie, w tym współpracę akademicką, w celu efektywnego zarządzania własnym procesem uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania zależą od konkretnego kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Krystyna Droździał-Szelest
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Wojciech Lipoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Wojciech Lipoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.