Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie tekstów urzędowo-administracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TTUA-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie tekstów urzędowo-administracyjnych
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is an advanced course in translating administrative texts. First, students are familiarized with the basics concepts of the administrative process in English speaking countries with focus on differences and similarities. The core of the course is translation various documents issued by the administration, eg, vital records, permits, decisions, licenses, registration filings. Students will also learn how to use parallel texts and databases when translating such documents into Polish and English. Evaluation is based on timely submission of homework assignments, weekly quizzes, in-class translation and team translation projects. The course ends in an exam.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Zaawansowane struktury, styl i leksyka języka tekstów urzędowych i administracyjnych

2. Terminologia urzędowa i prawnicza: internetowe bazy danych, słowniki specjalistyczne, teksty paralelne

3. Tłumaczenie dokumentów USC

4. Tłumaczenie dokumentów rejestrowych spółek oraz związanych z działalnością gospodarczą

5. Tłumaczenie pozwoleń i licencji wydawanych przez władze centralne i lokalne

6. Tłumaczenie decyzji administracyjnych

7. Tłumaczenie dokumentów sądowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym

8. Tłumaczenie dokumentów związanych z ubezpieczeniem społecznym

9. Tłumaczenie dokumentów związanych z niekaralnością

10. Typowe błędy w tłumaczeniu tekstów urzędowych i administracyjnych

Literatura:

Cyganik, M. 2013. Legal English. C.H. Beck.

Doliwa, A. 2012. Zobowiązania. C.H. Beck. 3 wydanie

Gniewek, E., Machnikowski, P. 2016. Zarys prawa cywilnego. Wyd. 2. CH Beck.

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. PWN [rozdział 3]

Konieczna-Purchała. 2014. Przekład prawniczy. Praktyczne ćwiczenia. CH Beck.

Myrczek, E. 2012. Lexicon of law terms. C.H. Beck. Wyd. 3

Wild, C., Weinstein, S. 2010. Smith & Keenan’s English law. Sweet & Maxwell. 16th ed.

Kodeks postępowania administracyjnego

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student /ka:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas dokumentów urzędowych i administracyjnych w obrębie języka angielskiego i polskiego

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia dokumentów urzędowych i administracyjnych na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia dokumentów urzędowych i administracyjnych

4. zna słownictwo języka angielskiego w różnych rejestrach w tym rejestrze urzędowym

5. potrafi tłumaczyć teksty napisane w języku angielskim lub polskim należące do rejestru urzędowego na drugi język

6. potrafi właściwie interpretować teksty urzędowe

7. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski oraz zaawansowanej angielszczyzny w przekładzie z języka polskiego

8. potrafi wyszukiwać i używać zaawansowaną terminologię prawniczą

9. ma wiedzę na temat dyskursu urzędowego w języku polskim i angielskim

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.