Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TEH-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie ekonomiczno-handlowe
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych

2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zagadnień prawno-ekonomicznych

3. Przekazanie wiedzy dotyczącej specjalistycznej terminologii

4. Rozwinięcie umiejętności stosowania technik tłumaczenia tekstów specjalistycznych

5. Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji i terminologii

6. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka angielskiego, podstawowa umiejętność tłumaczenia tekstów niespecjalistycznych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje, ćwiczenia leksykalne, ćwiczenia tłumaczeniowe

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30h


Praca własna studenta: 50h - przygotowanie do zajęć (15h), wykonanie tłumaczeń (30h), wykonanie ćwiczeń leksykalnych (5h)


Suma godzin: 80h

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Ogólne zasady dotyczące tłumaczenia tekstów specjalistycznych

2. Techniki tłumaczeniowe odpowiednie dla tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych

3. Podstawowe informacje dotyczące wybranych zagadnień prawno-ekonomicznych (np. prawo spółek, podatki, bankowość, handel międzynarodowy)

4. Specjalistyczna terminologia (np. z zakresu prawa spółek, podatków, bankowości, handlu międzynarodowego)

5. Tłumaczenie różnych typów tekstów (np. umowa, opinia prawna, oferta handlowa)

Literatura:

Berezowski, L. 2007. Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Warszawa: Ch Beck

Collin P.H., Słupski J. 2000. Słownik biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wilga

Collin P.H., Joliffe A., Koźmińska B. Słownik rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Wilga

Jaślan J., Jaślan H. 1991. Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej angielsko polski. Warszawa: Wiedza powszechna

Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN

Łozińska-Małkiewicz E., Małkiewicz J. Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej.Toruń: Ewa s.c.

Myrczek, E. 2006. Lexicon of law terms.Warszawa: Ch Beck

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi tłumaczyć teksty handlowo-ekonomiczne

2. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zagadnień prawno-ekonomicznych

3. Zna i właściwie stosuje specjalistyczną terminologię

4. Potrafi zastosować odpowiednie techniki tłumaczenia tekstów specjalistycznych

5. Potrafi wyszukiwać potrzebne informacje i terminologię, m.in. sprawnie posługuje się narzędziami pomocnymi w procesie tłumaczenia (np. słowniki, Internet, literatura fachowa itp.)

6. Posiada umiejętność komunikacji i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- udział w dyskusji

- ocena tłumaczeń

- testy sprawdzające

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

dobry plus (+db; 4,5): więcej niż dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

dobry (db; 4,0): dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

dostateczny plus (+dst; 3,5): więcej niż dostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

dostateczny (dst; 3,0): dostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów handlowo-ekonomicznych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień prawno-ekonomicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Olsza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Adamczyk-Żylińska, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Marika Adamczyk-Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.