Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne 4 (prawo i ekonomia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SSPIE-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne 4 (prawo i ekonomia)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska - specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Głównym celem kursu jest zapoznanie studentów z terminologią specjalistyczną z zakresu prawa i ekonomii oraz podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi dotyczącymi nauk prawnych i ekonomicznych. Podczas kursu uczestnicy nabędą również umiejętność świadomego stosowania odpowiednich strategii tłumaczeniowych podczas tłumaczenia krótkich tekstów ekonomicznych/prawniczych o umiarkowanym stopniu trudności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

zaawansowana znajomość języka angielskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1) omówienie strategii tłumaczeniowych

2) omówienie wybranych zagadnień z zakresu prawa i ekonomii

3) wprowadzenie fachowej terminologii

4) ćwiczenia leksykalne

5) analiza błędów tłumaczeniowych

6) wykonywanie tłumaczeń tekstów o umiarkowanym stopniu trudności przy użyciu poznanych strategii tłumaczeniowych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 (ECTS)

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1) Zawód prawnika

2) Sądy, postępowanie sądowe

3) Urodzenia, zgony i małżeństwa

4) Prawo karne

5) Zatrudnienie

6) Prawo własności intelektualnej

7) Wynagrodzenia

8) Bankowość

9) Księgowość i podatki

10) Kredyty, długi

11) Spółki

12) Test zaliczeniowy

Literatura:

Douglas-Kozłowska, Ch. 1998. Difficult words in Polish-English translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubaszek, M. 2006. Legal English: Workbook. Warszawa: Beck.

Kozierkiewicz, R. 2006. Dictionary of tax terms. Warszawa: Beck.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Młodawska, Anna. 2012. Advanced legal English for Polish purposes. Warszawa: Wolters Kluwer.

Myrczek, E. 2006. Lexicon of law terms. Warszawa: Beck.

Myrczek, E. 2010. Legal English: Business Law. Warszawa: Beck.

Ożga, E. 2009. The great dictionary of law and economics. Warszawa: Beck.

Świda, D. 1997. English for business and politics. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1) zna i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu prawa i ekonomii,

2) rozumie podstawowe zagadnienia dotyczące prawa i ekonomii,

3) zna podstawowe strategie tłumaczeniowe i potrafi świadomie z nich korzystać,

4) potrafi przetłumaczyć tekst o umiarkowanym stopniu trudności z zakresu prawa i ekonomii (z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski),

5) potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji niezbędnych do poszerzania wiedzy z zakresu prawa i ekonomii oraz tłumaczenia tekstów (np. słowniki, bazy terminologiczne, teksty paralelne),

6) potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) sprawdzenie przygotowania do zajęć, obserwacja podczas dyskusji i moderowanie dyskusji

(P) testy sprawdzające - krótkie quizy

(P) końcowy test zaliczeniowy sprawdzający opanowanie przez studentów terminologii specjalistycznej

(P) terminowe przesłanie tłumaczeń, ocena tłumaczeń wykonanych przez studentów w domu

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Kapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kapis
Prowadzący grup: Michał Kapis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.