Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PREL-JIK-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public relations
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Język i komunikacja w mediach i polityce

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Zapoznanie studentów z celami prowadzenia działalności public relations

2. Zapoznanie studentów z narzędziami public relations

3. Zapoznanie studentów z czynnikami warunkującymi efektywność działalności public relations

4. Zapoznanie studentów z metodami badania skuteczności działalności public relations


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Student:

Ma podstawową wiedzę o społeczeństwie, państwie i prawie;

Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i opracowaniach;

Ma potrzebę poszerzenia wiedzy o życiu społecznym i przekazywania jej innym;

Rozumie znaczenie takiej wiedzy w pracy zawodowej.


Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład z elementami wizualizacji

dyskusja,

metoda projektowa,

praca w zespole


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Miejsce public relations w marketingu; istota public relations, public relations a pojęcia pokrewne

2. Komunikowanie jako podstawowa metoda w public relations, motywy prowadzenia działalności public relations

3. Analiza stanu wyjściowego podmiotu, pojęcie otoczenia organizacji i metody jego analizowania

4. Planowanie działalności PR

5. Instrumenty public relations

6. Współpraca z mediami

7. Prewencyjne i kryzysowe PR, metody analizy skuteczności działalności PR

Literatura:

Budzyński W. (2000), Public Relations. Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa.

Goban - Klas T. (1997), Public Relations czyli promocja reputacji, Business Press, Warszawa.

Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju (2006), J. Olędzki, D. Tworzydło , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ries A., Ries L. (2004), Upadek reklamy i wzlot public relations, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Święćkowska T. (2008), Public relations a demokracja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wojcik K. (2005), Public relations -wiarygodny dialog z otoczeniem, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. zna, rozumie i umie wyjaśnić usytuowanie public relations w komunikowaniu społecznym

2. umie analizować treści przekazów perswazyjnych w public relations

3. potrafi omówić zasady rządzące wykorzystaniem podstawowych instrumentów public relations

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

test,

rozmowa

prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Ossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Ossowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.