Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-NID-66 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Mówienie:


a. Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie biegłym.

b. Doskonalenie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.

c. Rozwijanie umiejętności czytania tekstów niderlandzkojęzycznych.


Pisanie:


a. Pogłębienie i utrwalenie znajomości i odpowiedniego stosowania ogólno-akademickich konwencji w tworzeniu tekstu: interpretacji, streszczania i syntezy źródeł w tekście własnym, logicznego wywodu, konsekwentnego stosowania standardu bibliograficznego

b. Pogłębienie umiejętności logicznego i jasnego wyrażania myśli i poglądów w odniesieniu do skomplikowanych tematów i problemów.

c. pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z krytycznym rozumieniem i efektywną prezentacją treści teoretycznych i badawczych w tekście naukowym.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Literatura:

Kleijn de P., 2005, Alexander: leerboek ter uitbreiding van de woordenschat van anderstaligen, Rozenberg Publishers

Nederlands voor anderstaligen, nieopublikowany skrypt do zajęć

materiały własne prowadzących

Efekty uczenia się:

Mówienie

Potrafi prawidłowo posługiwać się szerokim zasobem słownictwa z różnych dziedzin na poziomie biegłym, z uwzględnieniem odcieni znaczeniowych, idiomów i kolokwializmów.

Swobodnie formułuje szczegółowe, logiczne, przejrzyste i płynne wypowiedzi ustne z zachowaniem poprawności gramatycznej, leksykalnej i fonetycznej w szerokim zakresie tematów ogólnych i specjalistycznych.

Czyta ze zrozumieniem i potrafi krytycznie zinterpretować praktycznie każdy tekst, dostrzegając także znaczenia wyrażone pośrednio.

Pisanie

czyta ze zrozumieniem teksty dowolnej długości, wyodrębniając główne i podrzędne wątki i argumenty.

pisze różnego rodzaju i długości teksty na poziomie zaawansowanym - streszczenia, recenzje, eseje.

potrafi jasno i zwięźle przedstawiać w formie pisemnej poglądy i opinie.

zna i potrafi zastosować podstawy konstruowania dłuższego wywodu naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z praktycznej znajomości języka niderlandzkiego składający się z cześci pisemnej- esej i test gramatyczno-leksykalny, oraz ustnej- rozmowa z komisją na zadany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.