Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia naukowa badań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-MN-SO-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia naukowa badań
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu metodologii nauk.

Wyrobienie umiejętności czytania artykułów naukowych z zakresu językoznawstwa oraz ich analizy w aparacie pojęciowym metodologii.

Wyrobienie umiejętności projektowania badań naukowych z zakresu nauk o języku i kulturze oraz ich analizy w aparacie pojęciowym metodologii.

Wyrobienie umiejętności identyfikacji zagadnień etycznych związanych z badaniami języka i kultury.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Metodologia nauki to praktyczne zajęcia konwersatoryjne, oparte na interakcji, dyskusji i metodzie projektowej.

Najważniejsze omawiane zagadnienia to: pojęcie metodologii nauk, metody naukowej, badań empirycznych, podstawowe elementy procesu badawczego: teoria, pytanie badawcze, hipoteza, operacjonalizacja, zbieranie danych, rodzaje zmiennych, opis wyników, interpretacja wyników a także etyka w pracy badawczej.

Podczas zajęć analizujemy artykuły naukowe i przygotowujemy przykładowy projekt badawczy. Zaliczenie przedmiotu to wystawa projektów badawczych studentów.

Pełny opis:

Metodologia nauki to praktyczne zajęcia konwersatoryjne, oparte na interakcji, dyskusji i metodzie projektowej.

Najważniejsze omawiane zagadnienia to: pojęcie metodologii nauk, metody naukowej, badań empirycznych, podstawowe elementy procesu badawczego: teoria, pytanie badawcze, hipoteza, operacjonalizacja, zbieranie danych, rodzaje zmiennych, opis wyników, interpretacja wyników a także etyka w pracy badawczej.

Podczas zajęć analizujemy artykuły naukowe i przygotowujemy przykładowy projekt badawczy. Zaliczenie przedmiotu to wystawa projektów badawczych studentów.

Opis treści kształcenia:

1. Pojęcie metodologii nauk, metody naukowej, badań empirycznych.

2. Podejście empiryczne w językoznawstwie.

3. Podstawowe elementy procesu badawczego: teoria, pytanie badawcze, hipoteza, operacjonalizacja, zbieranie danych, rodzaje zmiennych, opis wyników, interpretacja wyników.

4. Etyka w pracy filologa.

5. Rozpoznawanie etapów procesu badawczego w artykule naukowym referującym eksperyment.

6. Rozpoznawanie etapów procesu badawczego w artykule naukowym referującym obserwację.

7. Pojęcie planu badawczego. Rodzaje planów badawczych.

8. Projektowanie badań 1: wybór postawy teoretycznej, sformułowanie pytania badawczego, obszar badań, zakres danych.

9. Projektowanie badań 2: definicje nominalne, definicje operacyjne, wyróżnienie zmiennych.

10. Projektowanie badań 3: wybór metody zbierania danych, wybór metody przetwarzania danych.

11. Projektowanie badań 4: metody testowania hipotez, metody interpretacji wyników.

12. Projekt badawczy - omówienie. Wystawa projektów.

Literatura:

1. Babbie, E. R. (1979). The practice of social research / Earl R. Babbie. Belmont, Calif: Wadsworth Publishing Co.

2. Frankfort-Nachmias, C., Nachmias, D. (1996). Research Methods in the Social Sciences (5 Sub.). Worth Pub.

3. M. Gonzalez-Marquez, S. Coulson, M. J. Spivey, & I. Mittelberg (Eds.), Methods in Cognitive Linguistics. John Benjamins Pub Co.

Zob. także materiały kursowe z poprzednich edycji kursu: https://amu.academia.edu/BarbaraKonat/Teaching-Documents

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad językiem w ramach różnych podejść teoretycznych

- zna na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu metodologii językoznawstwa

- ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (dotyczącą terminologii, teorii i metodologii oraz procesów rozwojowych) z zakresu badań nad językiem

- zna, rozumie i stosuje w sytuacjach projektowania badań naukowych rozwinięte metody analizy, interpretacji i problematyzowania

- czyta ze zrozumieniem teksty naukowe i analizuje oraz ocenia je w aparacie pojęciowym metodologii nauk

- identyfikuje zagadnienia etyczne związane z badaniami języka, koniecznością ochrony dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz otwartością na różnorodność kultur.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Stworzenie projektu badań naukowych przez grupę studentów (2-3 osoby) lub indywidualnie.

Efektem pracy jest plakat ilustrujący plan badawczy oraz prezentacja projektu.

Ocena końcowa to ocena projektów badań naukowych przygotowanych przez studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Szynkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.