Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jezykoznawcze aspekty tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-JAT-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jezykoznawcze aspekty tłumaczenia
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska: Specjalizacja Tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest omówienie językoznawczych aspektów tłumaczenia i zwrócenie uwagi na profesjonalne standardy dotyczące języka w zawodowej pracy tłumacza.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona znajomość języka angielskiego i podstawowy zakres wiedzy ogólnej językoznawczej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

(F) dyskusje i konwersatoria oparte na zadanym materiale

(F) prezentacje studentów i debaty

(P) projekty tłumaczeniowe

(P) analiza projektów tłumaczeniowych

(P) ocena projektów tłumaczeniowych

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 punkty ECTS

Skrócony opis:

30 godzinny kurs jest obejmuje 6 bloków tematycznych:

1) kompetencję tłumaczeniowe

2) leksykon mentalny u osób dwujęzycznych

3) przetwarzanie języka podczas tłumaczenia

4) transfer językowy

5) analiza tekstu do tłumaczenia

6) świadomość metajęzykowa: monitorowanie i korekta tekstu

Pełny opis:

30 godzinny kurs jest obejmuje 3 główne zagadnienia:

1) przygotowując się do tłumaczenia: język w umyśle i w tekście

2) podczas tłumaczenia: dylematy językowe w tłumaczeniu

3) po tłumaczeniu: rozwiązywanie problemów poprzez korektę

6 bloków tematycznych:

1) kompetencję tłumaczeniowe

2) leksykon mentalny u osób dwujęzycznych

3) przetwarzanie języka podczas tłumaczenia

4) transfer językowy

5) analiza tekstu do tłumaczenia

6) świadomość metajęzykowa: monitorowanie i korekta tekstu

W każdym bloku omawiamy wybrane zagadnienia z punkty widzenia pracy tłumacza. Po krótkiej prezentacji zagadnienia analizujemy i omawiamy problemy tłumaczeniowe z nim związane w wykonanych przez studentów tłumaczeniach lub tłumaczeniach wybranych do analizy.

Literatura:

Sample of general bibliography:

Korzeniowska, A, Kuhiwczak, P. 1994/2010. Successful Polish-English translation. Warszawa: PWN.

Lehka-Paul, O. 2020. Personality matters: The translator's personality in the process of self-revision. Leuven: Leuven University Press.

Lipiński, K. 2000. Vademecum Tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Tabakowska, E. 2003. O przekładzie na przykładzie. Kraków: Znak.

Whyatt, B. 2007. “Two languages, two cultures, one mind: A study into developmental changes in the students' view of language as a tool in cross-cultural communication”. PSiCL 43(2): 133-145.

Whyatt, B. 2012. Translation as a human skill. From predisposition to expertise. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Oczekuje się, że po zakończeniu kursu student potrafi:

1) korzystać ze zwiększonej świadomości językowych aspektów tłumaczenia; płynnie korzystać z własnych zasobów leksykalnych; rozpoznać i przeciwdziałać transferowi językowemu.

2) przeprowadzić analizę tekstu do tłumaczenia; rozpoznać typy tekstu, rejestr i styl; korzystać ze świadomości różnic międzykulturowych w konwencjach i normach różnych typów tekstów

3) korzystać ze świadomego używania środków językowych; rozwijać umiejętności interpersonalne potrzebne do pracy w zespole i współpracy z korektorem i redaktorem tekstu.

4) poprawić własne tłumaczenie i te wykonane przez kogoś innego; omówić problemy tłumaczeniowe i zaproponować rozwiązania;

Metody i kryteria oceniania:

Wymaga się, aby student był przygotowany do każdych zajęć, gotowy do współpracy i aktywnego uczestniczenia w zajęciach.

Ocena końcowa jest sumą punktów w 4 kategoriach:

AKTYWNY UDZIAŁ 20 PUNKTÓW

PRACA DOMOWA 25 PUNKTÓW

TESTY 25 PUNKTÓW

PROJEKT TŁUMACZENIOWY 30 PUNKTÓW

ŁĄCZNIE 100 PUNKTÓW (100%)

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (90-100%)

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (81-89%)

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (76-80%)

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami (66-75%)

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami (60-65%)

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne (DO 59%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Bogusława Whyatt
Prowadzący grup: Bogusława Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Olha Lehka-Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Whyatt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olha Lehka-Paul, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Olha Lehka-Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.