Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chińska literatura współczesna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-CLW-CH-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chińska literatura współczesna
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia angielsko-chińska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- Przedstawienie dziejów i ewolucji współczesnej literatury chińskiej.


- Zapoznanie uczestników zajęć z wybranymi, reprezentatywnymi dziełami epoki.


- Powtórzenie i utrwalenie informacji dotyczących rodzajów i gatunków literackich.


- Analiza utworów literatury chińskiej oraz porównanie ich z dziełami literatury zachodniej.


- Obycie z literaturą chińskojęzyczną oraz znajomość najważniejszych dzieł; przybliżenie chińskiej kultury poprzez literaturę.


- Rozwinięcie umiejętności rozumienia czytanego tekstu oraz przygotowania na podstawie tekstów dłuższej wypowiedzi pisemnej (recenzja, esej, etc.).

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Brak.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Potrzebne do zaliczenia przedmiotu informacje studenci otrzymują na zajęciach; prowadzący udostępnia także listę zalecanych lektur oraz prezentacje wykorzystywane na zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykłady, lektura fragmentów tekstów na zajęciach, dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is about to present the history and evolution of contemporary Chinese literature.

Pełny opis:

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie dziejów i ewolucji współczesnej literatury chińskiej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z wybranymi, reprezentatywnymi dziełami epoki. W trakcie kursu następuje powtórzenie i utrwalenie informacji dotyczących rodzajów i gatunków literackich. Jego istotnym elementem jest analiza utworów literatury chińskiej oraz porównanie ich z dziełami literatury zachodniej. Uczestnictwo w kursie zapewnia obycie z literaturą chińskojęzyczną oraz zaznajomienie z najważniejszmi dziełami, a także przybliżenie chińskiej kultury poprzez literaturę. Poza tym studenci rozwijają umiejętność rozumienia czytanego tekstu oraz przygotowują na podstawie tekstów dłuższe wypowiedzi pisemne (recenzja, esej, etc.).

Na kursie omawiane są następujące zagadnienia:

Literatura XX wieku:

- ruch 4 maja, ruch nowej kultury, reforma języka, literatura socrealistyczna, rewolucja kulturalna, literatura reportażowa, współczesne trendy

- Hu Shi, Wen Yiduo, Xu Zhimo, Bian Zhilin, Dai Wangshu, Ai Qing, Gu CHeng

- Mei Lanfang, Cao Yu, Tian Han

- Chen Duxiu, Lu Xun, Ba Jin, Mao Dun, Yu Dafu, Shen Congwen, Ding Ling, Lao She, Mao Zedong

- chińscy nobliści: Gao Xingjian i Liao Yiwu

Literatura:

Ba Jin 1985. Autumn In spring and other stores. Beijing: Chinese Literature.

Bei Dao 2001. Okno na urwisku. [wiersze z przekładem i komentarzami Izabelli Łabędzkiej]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Chang, Eileen 2007. Czerwona róża, biała róża. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Chang, Eileen 2008. Miłośc jak pole bitwy. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Chang, Eileen 2011. Gorzkie spotkanie. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Duo Duo 2013. Wiersze wybrane. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Gao Xingjian 1987. Przystanek. Tłum. z chiń. Jerzy Abkowicz. W: Dialog nr 9, s.57-82.

Gao Xingjian 1994. Ucieczka. Tłum. z fr. Tomasz Łubieński. W: Dialog 1994 nr 12 s. 68-90

Gao Xingjian 2004. Góra duszy. Poznań: Rebis.

Gao Xingjian 2008. Drugi brzeg. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Guo Mo-Ruo (Mo-Żo Kuo) 1952. Czü Jüan doradca królewski. Dramat w 5 aktach, przeł. z jęz. chiń. i przypisami opatrzył Olgierd Wojtasiewicz. Warszawa: Czytelnik.

Gu Hua 1989. Miasteczko Hibiskus. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Jabłoński, Witold ed. 1956. Antologia literatury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jabłoński, Witold 1956. Z dziejów literatury chińskiej. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kasarełło, Lidia 2000. Totemy życia... Chińska literatura poszukiwania korzeni. Warszawa: Wydawnictwo akademickie DIALOG.

Lao She Herbaciarnia.

Lao Sze 1950. Niezrównany pan Czao Tsy jüe. Warszawa: KiW.

Lao-she 1953. Ryksza i inne opowiadania. Warszawa: Czytelnik.

Lao She 1964. Rozwód. Warszawa: Książka i Wiedza.

Lao Sze 1965. W cieniu świątyni wielkiego miłosierdzia. Warszawa: państwowy Instytut Wydawniczy.

Liao, Yiwu 2011. Prowadzący umarłych: opowieści prawdziwe, Chiny z perspektywy nizin społecznych. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Liao, Yiwu 2014. Bóg jest czerwony: opowieść o tym, jak chrześcijaństwo przetrwało i rozkwitło w komunistycznych Chinach. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Liao, Yiwu 2015. Pociski i opium: historie życia i śmierci z czasów masakry na placu Tiananmen. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Liao, Yiwu 2017. Za jeden wiersz: cztery lata w chińskim więzieniu. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Liu Cixin 2017. Problem trzech ciał. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Liu Cixin 2017. Ciemny las. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

[Ye Shengtao, Wang Luyen, Zhu Ziqing] 1959. Lotosowe jezioro w blaskach księżyca i inne opowiadania. Przeł. z chiń. Alicja Mroczek i Włodzimierz Wowczuk. Warszawa: Książka i Wiedza.

Lu Sün 1954. Pewnej nocy. Nowele chińskie z lat 1911-1953. Warszawa: Czytelnik.

Lu Sün 1953. Opowiadania [tłumaczyli: z chińskiego Olgierd Wojtasiewicz, z rosyjskiego Wanda Kindler]. Warszawa: na zlecenie RSW "Prasa" Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik".

Lu Xun 2015. Opowiadania. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Lu Xun 2017. Prawdziwa historia A Q. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Łabędzka, Izabella 2008. Drugi brzeg. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.

Ma Jian 2006. Czerwony pył. Poznań: Zysk i S-ka.

Ma Jian 2007. Wytwórca makaronu. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ma Jian 2010. Pekińska koma. Poznań: Wydawnictwo Zyski S-ka.

Mao Tun (Mao Dun) 1951. Cztery opowieści. Kraków: Czytelnik.

Mao Zedong (Mao Tse-tung) 1959. Szesnaście wierszy. Przeł. A. Braun i in. Warszawa: PIW.

Mo Yan 2012. Obfite piersi, pełne biodra. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Mo Yan 2012. Kraina wódki. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Mo Yan 2013. Bum! Warszawa : Wydawnictwo WAB - Grupa Wydawnicza Foksal.

Mo Yan 2013. Klan czerwonego sorga. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Mo Yan 2013. Zmiany. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Mo Yan 2014. Żaby. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Pa Cin [Ba Jin] 1961. Gdy bogowie odchodzą. [przełożyła Teresa Lechowska]. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Praca zbiorowa. 1995. "Współczesne opowiadania chińskie". Antologia. Tom I: Lata 1918-1944. "Późno kwitnące cynamonowce". Tom II: Lata 1979-1985. "Białe maki". [Z języka chińskiego tłumaczyli: Irena Kałużyńska, Joanna Markiewicz, Zbigniew Słupski]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Su Tong 2008. Zawieście czerwone latarnie. Warszawa: Wydawnictwo MG. (dostępne na: http://docer.pl/doc/x8exxv [10.10.2017])

Tsao Yu (Cao Yu) 1978. Thunderstorm. Peking: Foreign Languages Press.

Tie Ning 2016. Kobiety w kąpieli. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Węgłowska, Judyta. Red. 2010. Bezsenność na moście Xie i inne opowiadania. Przeł. Jan Cichocki i in. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Pekin : Związek Pisarzy Chińskich.

Węgłowska, Judyta. Red. 2010. Pieśni jeziora Bochu i inne opowiadania. Przeł. Jan Cichocki i in. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek; Pekin : Związek Pisarzy Chińskich.

Zhang Xianliang 1999. Zupa z trawy: dziennik z chińskiego gułagu. Warszawa: Iskry.

Zhang Xianliang 1988. Zielonodrzew: opowieść z cyklu „Notatnik materialisty”. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia EK student:

- Odtwarza historię rozwoju współczesnej literatury chińskiej;

- Wylicza dzieła literackie charakterystyczne dla epoki;

- Rozpoznaje podobieństwa i różnice zachodzące pomiędzy dziełami literatury chińskiej i europejskiej;

- Wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła;

- Formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień;

- Przygotowuje indywidualnie prace pisemne na zadane tematy;

- Jest chętny do samodzielnego poznawania dzieł literatury/filmu/dramatu chińskiego;

- Jest chętny do udziału w dyskusji na temat literatury i kultury na bazie posiadanej wiedzy;

- Dba o jakość wypowiedzi ustnej i pisemnej;

- Ma świadomość roli, jaką literatura odgrywa w społeczeństwie chińskim.

Metody i kryteria oceniania:

Testy oceniające bieżącą wiedzę, przygotowanie pracy pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Rutkowska
Prowadzący grup: Agnieszka Paterska-Kubacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.