Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja instruktorska - fitness

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-SIF-3EWF2-s Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja instruktorska - fitness
Jednostka: Wydział Studiów Edukacyjnych
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Studiów Edukacyjnych
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

pedagogika z wychowaniem fizycznym

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1.1. Przekazanie wiedzy na temat zasad prowadzenia treningu fitness dla różnych grup wiekowych, zgodnie z nowoczesną wiedzą dotyczącą zajęć ogólnorozwojowych z elementami tańca. Przekazanie wiedzy o podstawowych pojęciach związanych z treningiem fitness.

1.2. Omówienie metodyki zajęć, technik oraz terminologii wykorzystywanej w treningu fitness ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z elementami tańca (dance aerobic) oraz zajęć ogólnorozwojowych z przyborami.

1.3. Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć fitness ze szczególnym uwzględnieniem zajęć aerobiku z elementami tanecznymi oraz zajęć z przyborami. Przygotowanie do prowadzenia zajęć z osobami w różnym wieku. Kształcenie w zakresie przedmiotu powinno prowadzić do zdobycia podstawowych umiejętności pedagogicznych oraz organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia różnorodnych form zajęć fitness.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Moduł prowadzony zdalnie obejmuje te same treści i metody, jednak przeprowadzone w systemie on- line za pośrednictwem platformy MS TEAMS.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość wybranych form fitness, metod, technik i narzędzi dydaktycznych stosowanych w zajęciach ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z elementami tańca oraz gotowość do przeprowadzenia lekcji treningu aerobowego dla każdej grupy wiekowej.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wszelkie materiały dotyczące zajęć będą na bieżąco przekazywane studentowi w postaci prezentacji oraz skryptów. Student może zapoznać się z materiałami aktywnie uczestnicząc w zajęciach.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Zajęcia będą prowadzone zarówno w części teoretycznej (która obejmuje szczegółowe omówienie zagadnień z obszaru fitness) jak również części praktycznej, gdzie student będzie mógł nabyć wiedzę na temat ćwiczeń i metodyki prowadzenia zajęć fitness. Efektem kształcenia będzie umiejętność wskazania i przeprowadzenia różnych form, metod, technik i narzędzi dydaktycznych stosowanych w zajęciach ruchowych z uwzględnieniem zajęć fitness z elementami tańca oraz zajęć z przyborami.Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Czytanie wskazanej literatury oraz praktykowanie ćwiczeń.

Realizacja zadania projektowego (przygotowanie konspektu oraz osnowy lekcyjnej).

Przygotowanie do zaliczenia pisemnego.

Przygotowanie do zaliczenia praktycznego.


Literatura:

• Bernatek- Brzózka P., Brzózka T. „ Fitness dla kobiet”, Wrocław 2010

• Demel M. „Szkice krytyczne o kulturze fizycznej”

• Grodzka-Kubiak E., „Aerobik czy fitness”, Poznań 2002

• Kulesza B., „Taniec w edukacji szkolnej” Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Katedra Teorii, Metodyki Gimnastyki i Ćwiczeń Muzyczno-Ruchowych.

• Nowa M., „Gimnastyka przy muzyce w szkole”, Warszawa 1995

• Stadnicka J. „Terapia dzieci muzyką, ruchem, mową”, Warszawa 1998

• Towarzystwo Krzwienia Kultury Fizycznej „Fitness, nowoczesne formy gimnastyki”, Warszawa 2009

• Liskowski M., „ Stretching- sprawność i zdrowie”, Łódź 1994

• Woźniewicz- Dobrzańska M. „ Rola i znaczenie fitness w życiu współczesnej kobiety”, Poznań 2000 AWF

Efekty uczenia się:

Podać charakterystykę, główne założenia oraz podstawy metodyki zajęć ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem treningu fitness.

Wyjaśnić wpływ na zdrowie oraz cel zajęć fitness, opisać specyfikę treningu fitness.

Wskazać różne formy, metody, techniki i narzędzia dydaktyczne stosowane w zajęciach ruchowych z uwzględnieniem zajęć fitness z elementami tańca oraz przyborami.

Przedstawić zasady organizowania treningu, możliwości i ograniczenia związane z prowadzeniem zajęć ruchowych dla osób w różnym wieku.

Skonstruować przykładowe konspekty i osnowy oraz przykładowe lekcje zajęć ruchowych, treningu fitness

. Student posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych o kulturze fizycznej.

Przeprowadzić lekcję zajęć ruchowych w zależności od potrzeb osób w różnym wieku.

Metody i kryteria oceniania:

5- znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne

4.5- bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0- dobra widza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5- zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0- zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0- niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Fryderyk Musielak
Prowadzący grup: Marta Gębala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gębala
Prowadzący grup: Marta Gębala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Gębala
Prowadzący grup: Marta Gębala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.