Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia prawa publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-HPP-pj-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia prawa publicznego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: 1.51."Prawo" studia niestacjonarne jednolite magisterskie- przedmioty obowiązkowe dla I roku
E-learning - przedmioty Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Metody oceny:

Konwersatoria są zaliczane na podstawie dwóch kryteriów: obecności oraz pozytywnego zaliczenia pisemnego kolokwium. Kolokwium ma formę opisową, składającą się z 5 pytań lub formę testową (testy do uzupełnienia bądź wyboru). Studenci mogą też przygotować na uzgodniony temat referat, który przedstawiają w trakcie zajęć. Uzyskanie przez studenta oceny bdb z zaliczenia oraz bdb z referatu umożliwia studentowi wybór formy ustnej egzaminu.

Studenci zaliczający przedmiot zdobywają poglądową wiedzę w zakresie źródeł i zasad funkcjonowania państwa i jego aparatu na przestrzeni wieków, co umożliwia zrozumienie genezy i mechanizmów działania współczesnego konstytucjonalizmu. Konwersatoria z przedmiotu umożliwiają studentom pierwszy kontakt z różnorodnymi tekstami prawnymi, oddającymi rozmiar i charakter przemian prawno-politycznych w dziejach państwa. Ma to swój walor praktyczny, gdyż obok nabycia wiedzy, uczy pracy z tekstem prawnym.

Pełny opis:

Celem konwersatorium z historii prawa publicznego jest ukazanie podstawowych zagadnień ustrojowych w aspekcie uniwersalnym i polskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii instytucji władzy, struktur administracyjnych oraz sądownictwa na przestrzeni wieków. W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe zasady, zarówno ustroju politycznego, jak i społeczno-gospodarczego. W trakcie konwersatoriów omawia się i interpretuje źródła prawa publicznego, dotyczące różnorodnej tematyki ustrojowej polskiej i powszechnej od czasów starożytnych aż po wiek XX

Literatura:

A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych; K. Krasowski, M. Krzymkowski, K. Sikorska-Dzięgielewska, J. Walachowicz, Historia ustroju państwa; M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i prawa; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego; J. Baszkiewicz, Powszechna historia ustrojów państwowych; S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych; Stanisław Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Materniak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Materniak-Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.