Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-lsKM-DU14 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność literatury świata, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Osadzenie dominującej na wcześniejszych etapach kształcenia literatury wybranego obszaru językowego w szerszym kontekście literatury powszechnej; ćwiczenie umiejętności produktywnych interpretacji; rozwijanie umiejętności formułowania trafnych argumentacyjnie i poprawnych stylistycznie wypowiedzi krytycznoliterackich; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaliczone moduły literaturoznawcze z wcześniejszych etapów kształcenia

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

w gestii wykładowcy

Pełny opis:

Przykładowe tematy:

Filologia literatury światowej; dziedzictwo Cervantesa; La Comédie humaine Balzaca; Kanon – potrzebny czy zbędny? Henry James jako zapoznany prekursor Kafki

Literatura:

Pierre Bayard, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2008; Erich Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 2006; Jonathan Culler, Teoria literatury, przeł. M. Bassaj, Warszawa 1998; Umberto Eco, Sześć przechadzek po lesie fikcji, przeł. J. Jarniewicz, Kraków 2007; Vladimir Nabokov, Wykłady o literaturze, przeł. Z. Batko, Warszawa 2000; Hubert Dreyfus, Sean Dorrance Kelly, All Things Shining. Reading the Western Classics to Find Meaning in a Secular Age, New York 2011; Harold Bloom, Lęk przed wpływem, przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, Kraków 2002; Peter von Matt, Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, przeł. I. Sellmer, A. Żychliński, Warszawa 2009. Ponadto indywidualnie dobrana przez wykładowcę literatura prymarna, każdorazowo udostępniana studentom.

Efekty uczenia się:

Student zna wybrane zagadnienia komparatystyki językowej lub literackiej; wyszukuje informacje dot. omawianych utworów literackich wykorzystując dostępne źródła polsko i obcojęzyczne; analizuje zebrane informacje pod kątem istotności dla określonego tematu/problemu; formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień i utworów, argumentując samodzielnie oraz rekapitulując argumenty innych; przygotowuje wystąpienia ustne w języku polskim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, dbając o poprawność językową; użytkuje konstruktywnie samodzielnie zdobytą wiedzę oraz swoje umiejętności badawcze; ma świadomość różnorodności kulturowej ludzkości.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena referatu, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; zaliczenie pisemne lub ustne (do wyboru prowadzącego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.