Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki specjalistyczny - język ekonomiczno-handlowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbJSeh-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki specjalistyczny - język ekonomiczno-handlowy
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok I, studia II stopnia, semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie znajomości specyfiki języka specjalistycznego ekonomiczno-handlowego. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy w zakresie języka ekonomiczno-handlowego. Przyswojenie nowego i rozwinięcie znajomości istniejącego słownictwa języka niemieckiego w zakresie terminologii ekonomiczno-handlowej. Zapoznanie z korpusem tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym. Przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów ekonomiczno-handlowych. Rozwijanie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowcy niemiecki-polski, polski-niemiecki. Rozwijanie umiejętności z zakresu redakcji tekstu. Dbałość o poprawność językową tłumaczenia w języku niemieckim oraz w języku polskim. Świadomość zasadności udziału pośrednika (tłumacza) w komunikacji/obiegu ekonomiczno-handlowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Zajęcia wspomagane platformą e-learningową

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka niemieckiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma e-learningowa Wydziału Neofilologii

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

nauczanie frontalne, dyskusja z grupą, test leksykalno-semantyczny,

tłumaczenie tekstów w kombinacjach DE-PL, PL-DE


Pełny opis:

Terminologia ekonomiczno-handlowa

Dokumentacja w obiegu ekonomiczno-handlowym

Zasady tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej w kombinacjach językowych niemiecki-polski, polski-niemiecki

Tłumaczenie tekstów związanych z obowiązującymi formami działalności gospodarczej

Tłumaczenie tekstów związanych z systemem podatkowym

Tłumaczenie tekstów związanych z marketingiem

Tłumacz w branży ekonomiczno-handlowej

Literatura:

Olpińska-Szkiełko, M./ Dickel. A. /Burda, U.: Wirtschaftsdeutsch Spracharbeitsbuch. Beck 2007. Olpińska-Szkiełko, M./ Dickel. A. /Burda, U.: Wirtschaftsordnung. Spracharbeitsbuch. Band 2. Beck 2008. Olpińska-Szkiełko, M./ Dickel. A. /Burda, U.: Steuersystem Spracharbeitsbuch. Band 5. Beck 2009. Baberadova, H.: Język niemiecki w ekonomii. Zbiór tekstów i ćwiczeń. LektorKlett 2008. Ganczar, M./ Gębal, P.: Repetytorium leksykalne: ekonomiczne. LektorKlett 2008. Kienzler, I.: Wzory pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. ODDK 2010. Kilian, A./Kilian A.: Słownik języka prawniczego i ekonomicznego niemiecko-polski. Wolters Kluwer 2014. Kilian, A./Kilian A.: Słownik języka prawniczego i ekonomicznego polsko-niemiecki. Wolters Kluwer 2014. Kubacki, A.D.: Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente. Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych. Wydawnictwo Translegis, Warszawa 2011. Kienzler, I.: Leksykon marketingu. Beck 2008. Kienzler, I./ Romanowski, R.: Leksykon handlowy. Beck 2009

Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Student/ka zna terminologię ekonomiczno-handlową w języku niemieckim i polskim

zna korpusy tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych niemiecki-polski, polski-niemiecki

potrafi przygotować się do tłumaczenia pisemnego o tematyce ekonomiczno-handlowej na podstawie otrzymanych materiałów

potrafi kształtować tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu

dba o poprawność językową w tłumaczeniu

ma świadomość roli pośrednika (tłumacza) w obiegu dokumentacji ekonomiczno-handlowej

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji, ocena znajomości terminologii, wskazanie błędów merytorycznych, językowych,

ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, ocena tłumaczenia pod kątem jego ukształtowania zgodnie z zasadami redakcji tekstu,

ocena tłumaczenia pod kątem poprawności językowej, zaliczenie tłumaczeniowe

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.