Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia specjalizacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grZS-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Zajęcia specjalizacyjne I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

IFRos:

zapoznanie z ogólnymi zasadami i wymaganiami stawianymi pracom licencjackim

przekazanie wiedzy o metodologii i celach przeprowadzenia kwerendy bibliotecznej

wyrobienie umiejętności konstruowania wypowiedzi naukowej

zapoznanie z zasadami sporządzania przypisów i bibliografii

wyrobienie umiejętności analizy tekstów naukowych, ze względu na wartość merytoryczną i formalną

Pomoc w wykonaniu pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

IFG:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat; przegląd dominujących paradygmatów badawczych we współczesnym językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, translatoryce lub glottodydaktyce; rozszerzenie specyficznej dla wybranej dziedziny terminologii; zapoznanie się z nowszymi trendami badawczymi i literaturą przedmiotu; uświadomienie złożoności analizowanych zagadnień; przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania źródeł; doskonalenie warsztatu badawczego; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku niemieckim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

język wykładowy zależy od wyboru zajęć z oferty IFG lub IFRos

Pełny opis:

IFRos:

Ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

Kwerenda biblioteczna – cel i metodologia przeprowadzenia

Struktura logiczna i formalna pracy licencjackiej

Styl naukowy – wyznaczniki, relacja do innych odmian funkcjonalnych języka rosyjskiego

Konstruowanie wypowiedzi w zależności od relacji do tekstu cudzego (stan badań, rozdział)

Funkcja metajęzykowa w pracy licencjackiej

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Analiza przykładowych tekstów naukowych (z godnie z tematyką prac), ze względu na wartość merytoryczną, jak i zwrócenie uwagi na formę prezentacji treści

IFG:

Repetytorium zagadnień z wybranej dziedziny omawianych w latach I-II

wybrane paradygmaty badawcze w językoznawstwie lub literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie lub glottodydaktyce lub translatoryce

Podstawy metodologii analizy materiałów źródłowych

Prezentacja zagadnień przewidzianych do analizy

Teoretyczne podstawy pisania pracy akademickiej

Literatura:

IFRos:

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy licencjackiej

IFG:

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation.

+ literatura przedmiotu każdorazowo dopasowana do zajęć i omawianych zagadnień

Efekty uczenia się:

IFRos:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna i stosuje ogólne zasady i wymagania stawiane pracom licencjackim

samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji

konstruować wypowiedź w języku rosyjskim zgodną z zasadami stylu naukowego

prawidłowo sporządzać przypisy bibliograficzne

samodzielnie analizować tekst naukowy, ze względu na wartość merytoryczną,

jak i ze zwróceniem uwagi na formę prezentacji treści

IFG:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego

ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego

ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, orientuje się w aktualnej literaturze przedmiotu

potrafi przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji; prace w ramach wybranej specjalizacji

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność przekazywanej wiedzy i rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej

Metody i kryteria oceniania:

IFRos:

sprawdzenie fragmentów pracy licencjackiej; sprawdzenie efektywności wyszukiwania niezbędnych informacji przy wykorzystaniu tradycyjnych i multimedialnych źródeł; sprawdzenie przygotowanego stanu badań; sprawdzenie poprawności sporządzania przypisów i poprawności stosowania zasad cytowania

IFG:

Ocena przez prowadzącego zajęcia, wskazanie błędów językowych i merytorycznych; sprawdzanie na zajęciach podczas dyskusji; zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Łukasz Musiał, Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Karolina Kęsicka, Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.