Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grSL-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

IFRos:

Wypracowanie tematyki pracy badawczej, uwzględniające zainteresowania, aktualne możliwości oraz wymagania stawiane na danym etapie studiów, jak również nastawienie na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników seminarium

Wypracowanie metodologii pracy licencjackiej z uwzględnieniem specyfiki studiów zawodowych i zainteresowań uczestników seminarium

Rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

Wyrobienie umiejętności pisania opracowań naukowych i korzystania z literatury przedmiotu

Wyrobienie umiejętności właściwej interpretacji wyników przeprowadzonej analizy

Wykonanie pracy licencjackiej spełniającej wymagania sformułowane przez Wydział Neofilologii UAM

Rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć

IFG:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej na wybrany temat; przegląd dominujących paradygmatów badawczych we współczesnym językoznawstwie, literaturoznawstwie, kulturoznawstwie, translatoryce lub glottodydaktyce; rozszerzenie specyficznej dla wybranej dziedziny terminologii; zapoznanie się z nowszymi trendami badawczymi i literaturą przedmiotu; uświadomienie złożoności analizowanych zagadnień; przygotowanie studenta do samodzielnego wyszukiwania źródeł; doskonalenie warsztatu badawczego; ćwiczenie umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie w języku niemieckim;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

IFG:

znajomość języka niemieckiego na poziomie B2; zaliczenie wszystkich modułów wybranej dziedziny z lat I-II

IFRos:

Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu znajomości języka rosyjskiego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

IFRos:

Na stronie domowej Instytutu Filologii Rosyjskiej UAM: www.ifros.amu.edu.pl

IFG:

w gestii wykładowcy

Skrócony opis:

język wykładowy: niemiecki lub rosyjski zależnie od wyboru seminarium (wybór seminariów z oferty IFG lub IFRos)

Pełny opis:

IFRos:

Formułowanie tematu pracy. Propozycję tematów prac licencjackich koncentrują się wokół literatury i kultury rosyjskiej od romantyzmu, poprzez twórców II poł. wieku XIX, Srebrnego wieku, aż po czasy współczesne

Tradycyjne metodologie analizy filologicznej i historyczno-literackiej (w zależności od zainteresowań uczestników seminarium)

Propozycje interpretacji tekstów literackich w wybranych kontekstach kulturowych i formułowanie problemu badawczego

IFG:

Repetytorium zagadnień z wybranej dziedziny omawianych w latach I-II

wybrane paradygmaty badawcze w językoznawstwie lub literaturoznawstwie lub kulturoznawstwie lub glottodydaktyce lub translatoryce

Podstawy metodologii analizy materiałów źródłowych

Prezentacja zagadnień przewidzianych do analizy

Teoretyczne podstawy pisania pracy akademickiej

Literatura:

IFRos:

Odpowiednio do ustalonego tematu pracy licencjackiej

IFG:

Karmasin, Matthias / Ribing, Rainer (2009): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und Magisterarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen. Stuttgart.

Kornmeier, Martin (2010): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation.

+ literatura przedmiotu każdorazowo dopasowana do zajęć i omawianych zagadnień

Efekty uczenia się:

IFG:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego

ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego

ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z językami klasycznymi

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, orientuje się w aktualnej literaturze przedmiotu

potrafi przygotowywać, formułować i pisać prace akademickie z zakresu literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub glottodydaktyki lub translatoryki lub kultury niemieckiego obszaru językowego o właściwej strukturze, kompozycji, budowie i argumentacji; prace w ramach wybranej specjalizacji

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelność przekazywanej wiedzy i rozumie wagę poszanowania własności intelektualnej

IFRos:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

rozpoznać i sformułować problem badawczy na podstawie uzyskanej wiedzy i w oparciu o standardowe techniki badań literaturoznawczych

prowadzić samodzielną analizę tekstu literackiego z wykorzystaniem literatury przedmiotu

i poznanych metod badawczych

właściwie formułować i merytorycznie argumentować wnioski z przeprowadzonej analizy

prawidłowo interpretować podstawowe zjawiska historyczno-literackie w oparciu o zdobytą wiedzę

przygotować prace licencjacką w języku rosyjskim spełniającą wymagania określone przez Wydział Neofilologii UAM

Metody i kryteria oceniania:

IFRos:

sprawdzanie przygotowanych fragmentów pracy

IFG:

Aktywność studenta w dyskusji, sprawdzanie na zajęciach podczas dyskusji, ocena przez prowadzącego zajęcia, wskazanie błędów językowych i merytorycznych.

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Łukasz Musiał, Karolina Waliszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Chudak, Karolina Kęsicka, Justyna Krauze-Pierz, Marta Wimmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.