Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WMJU-23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Katedra Orientalistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Pełny opis:

Wyniki pracy naukowej prowadzącego

Literatura:

zależna od treści kształcenia, przedstawiana na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student:

ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań nad użyciem i przyswajaniem języka, badań nad literaturą bądź in. oraz ich kontekstami kulturowymi i historycznymi

zna na poziomie rozszeżonym i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa bądź in.

ma uporządkowaną, pogłębionią i rozszerzoną wiedzę ogólną z zakresu badań nad językiem, literaturą bądź innymi będącymi przedmiotem badań prowadzącego

dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą szczegółową z zakresu badań nad językiem, literaturą bądź innymi dziedzinami badań prowadzącego.

ma pogłębioną wiedzę o dokonaniach i szkołach badawczych oraz powiązaniach badań językoznawczych, literaturoznawczych bądź inych będących przedmiotem badań prowadzącego z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi

zna wybrane zagadnienia komparatystyki językowej, literackiej bądź innych, rozumie procesy wymiany kulturowej i ich znaczenie dla współczesnych procesów integracyjnych oraz technologicznych

zna i rozumie metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwie dla danych teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa bądź innych

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz konieczność ochrony zasobów własności intelektualnej

ma podstawowową orientację we współczesny życiu kulturalnym

zna, rozumie i stosuje w sytuacjach profesjonalnych rozwinięte metody analizy, interpretacji, problematyzowania i wartościowania różnorodnych wytworów języka do realizacji założonego zadania badawczego

Metody i kryteria oceniania:

5,0 – pełne: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

4,0 – dobre: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalające: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 – słabe: wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Tomasz Wicherkiewicz, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Wicherkiewicz, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.