Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o krajach bałtyckich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WKB-11 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o krajach bałtyckich
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia – bałtologia – filologia łotewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii, kultury, nauki, polityki i gospodarki krajów bałtyckich – Litwy i Łotwy.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Kurs wprowadza podstawowe zagadnienia, pojęcia i dane z zakresu wiedzy o kulturze, zwyczajach i gospodarce krajów bałtyckich - Litwie i Łotwie.

Pełny opis:

Rozszerzona informacja na temat krajów bałtyckich z zakresu sztuki, historii, literatury i ekonomii.

Znaczenie badań nad literaturą i kulturą w naukach humanistycznych.

Literatura i sztuka, ze szczególnym uwzględnieniem znanych współczesnych twórców: poetów, prozaików, malarzy i rzeźbiarzy. Rozwój gospodarczy krajów rejonu Morza Bałtyckiego.

Sytuacja ekonomiczna i polityczna Litwy i Łotwy.

Regiony krajów bałtyckich, miejsca ciekawymi turystycznie. Opowiada o zwyczajach i folklorze Litwy i Łotwy.

Istota związków między literaturą a innymi zjawiskami kulturowymi.

Elementy analizy danych liczbowych i konstruowania wniosków z zakresu ekonomii i polityki.

Konstruowanie dłuższej wypowiedzi ustnej w formie indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji; gromadzenie i wykorzystywanie informacji naukowej; systematyzowanie wiedzy szczegółowej; porównywanie różnych koncepcji teoretycznych; rekapitulowanie i podsumowywanie dyskusji, wyciąganie wniosków; pracy w grupie.

Literatura:

Błaszczyk, G., Litwa współczesna. Warszawa-Poznań, PWN, 1992.

Kas ir Latvija? - What is Latvia? Riga, Jumava.

Floryan Wł. pod red., Literatura łotewska w: Dzieje literatur europejskich, t.2, cz.2, s. 415-438. Warszawa, PWN, 1983.

Floryan Wł. pod red., Literatura litewska w: Dzieje literatur europejskich, t.2, cz.2, s. 439-468. Warszawa, PWN, 1983.

Kalėda A., Dzieje literatury litewskiej 1918-2000, Ex libris, 2003.

Jackiewicz M., Dzieje literatury litewskiej do1917, Ex libris, 2003.

Bankovskis P., Latvian Literature, Latvian Literaure Centre, 2004.

Litwa - Zarys wiedzy o kraju, Artlora 2007.

Łotwa - Ziemia którą kochamy, Nacionala apgada.

Wisner H., Litwa. Dzieje państwa i narodu. Warszawa 1999.

Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Litwie, Burchard Edition 1999.

Masłowski M., Piotrowski B., Podsiadło J., Swajdo J., Wójcik P., Litwa, Łotwa, Estonia oraz obwód Kaliningradzki, Bielsko Biała, Pascal.

Strony internetowe:

http://www.mk.gov.lv

http://www.saeima.lv

http://www.president.lv

http://www.policy.lv

http://www.izm.gov.lv

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

- Ma podstawową wiedzę z historii i kultury krajów bałtyckich, miejscu i znaczeniu tych krajów na arenie europejskiej.

- Zna główne osiągnięcia krajów bałtyckich w dziedzinach nauki i gospodarki, zna najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatnich lat.

- Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotycząca kultury, polityki i gospodarki krajów bałtyckich ze szczególnym uwzględnieniem problemów narodowościowych tych regionów.

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień związanych z kultura litewską i łotewską.

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego Litwy i Łotwy oraz wykazuje otwartość w poznawaniu i zgłębianiu zjawisk odmiennych kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: aktywny udział w zajęciach; zaliczenie testów kontrolnych(co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%) i testu zaliczeniowego; przygotowanie pracy semestralnej na wybrany temat z omawianego na zajęciach zakresu;

możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze;

końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu pisemnego i ustnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Daniel Łubiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Pokorska-Iwaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.