Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat germanisty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WG-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Warsztat germanisty
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Kształtowanie pod kontrolą nauczyciela umiejętności poprawnego przygotowywania prac pisemnych, także do druku. Kształtowanie świadomości organizowania i jasnego przedstawiania myśli; kształtowanie świadomości i umiejętności konstruowania narracji marketingowej oraz publicznego prezentowania referatów, wystąpień i przemówień w języku polskim i niemieckim

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem, gra dydaktyczna/symulacyjna,

metoda ćwiczeniowa, metoda warsztatowa,

demonstracje dźwiękowe i/lub video

metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

praca w grupach

wypełnianie ankiet oceniających referenta

Pełny opis:

Praca z różnymi formami pisemnej narracji, np. przygotowanie pracy semestralnej, protokołu, korekta tekstu przygotowanego do druku, sporządzanie bibliografii, przypisów, zasady cytowania, czytanie pisma gotyckiego

Praca z różnymi formami ustnej narracji np. przygotowanie referatu, wystąpienie publiczne, narracja marketingowa; mowa ciała, modulacja głosu

Praca nad zdobyciem umiejętności korygowania swoich błędów na podstawie obserwacji innych, umiejętności obserwacji i wskazywania na błędy, prawidłowości i zalety występowania publicznego.

Literatura:

Bruno Neckermann: Redekunst in der Praxis. Düsseldorf/Wien 1974; Christian Bartsch, Michael Hoppmann, Bernd F.Rex, Markus Vergeest: Trainingsbuch Rhetorik. Paderborn/München/Wien/Zürich 2005; Hans-Jürgen Hantschel, Paul Krieger: Praxis-Handbuch Rhetorik. München 2005; Dale Carnegie: Po szczeblach słowa. Warszawa 2009; Allan Pease: Mowa ciała. Kielce 2001; Piotr Kraśko, Tomasz Kamel: Dyskretny urok wystąpień publicznych. Warszawa 2002; DUDEN. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich 1988; Burkhard Moenninghoff, Eckhardt Meyer-Krentler: Arbeitstechniken Literaturwissenschaft. München 2001

Efekty uczenia się:

student/ka zna i stosuje zasady konstruowania różnych form narracji pisemnej na potrzeby filologiczne i marketingowe

zna i stosuje zasady konstruowania różnych form narracji ustnej na potrzeby filologiczne i marketingowe

potrafi przygotować wystąpienie ustne z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

potrafi przygotować pracę pisemną z wykorzystaniem różnych źródeł informacji

potrafi pracować w grupie rozwiązując powierzone przez prowadzącego zadania; potrafi obserwować innych, oceniać ich w formie ankiety a poczynione obserwacje stosować w stosunku do siebie.

Metody i kryteria oceniania:

test, raport – protokół z przebiegu zajęć, prezentacja multimedialna - referat,

kompetentne wypełnienie ankiety oceniającej referenta, praca semestralna zaliczeniowa, ustna wypowiedź (przemówienie) oceniająca referat osoby trzeciej, pisemne zestawienie literatury przedmiotu na zadany temat.

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Pytel-Bartnik, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Pytel-Bartnik, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Pytel-Bartnik, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Drynda, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.