Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do finistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WFin-Ufin-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Wstęp do finistyki
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

Student zapoznaje się z podstawowymi wiadomościami na temat współczesnej Finlandii oraz języka fińskiego. Zostaje ponadto przygotowany do dalszego studiowania na specjalności ugrofinistyka – filologia fińska poprzez wskazanie źródeł informacji dotyczących Finlandii i języka fińskiego.

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości na temat współczesnej Finlandii oraz języka fińskiego.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Symbole narodowe

Położenie geopolityczne, podstawowe wiadomości nt. geografii Finlandii

Ustrój, polityka, gospodarka

Kuchnia fińska

Język fiński – pochodzenie, zasób leksykalny, ogólna charakterystyka gramatyki

Źródła wiedzy nt. języka fińskiego (słowniki, opracowania gramatyczne itp.)

Źródła wiedzy nt. Finlandii (wydawnictwa polsko- i węgierskojęzyczne, środki masowego przekazu itp.)

Literatura:

Podstawowa:

W. Walczak Finlandia PWN Warszawa 1973

Materiały dostarczone przez prowadzącego.

Dodatkowa:

Materiały dostarczone przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Określa miejsce Węgier we współczesnym świecie i Europie.

Zna i stosuje podstawową terminologię (polską) dotyczącą wiedzy na temat Finlandii i języka fińskiego.

Podaje najważniejsze informacje dotyczące obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej Finlandii oraz wybranych zagadnień z innych dziedzin.

Posiada elementarną wiedzę na temat pochodzenia oraz leksyki i gramatyki języka fińskiego.

Zna i samodzielnie używa różnych narzędzi służących pogłębianiu swojej wiedzy na temat Finlandii i języka fińskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- regularne aktywne uczestnictwo w zajęciach (maksimum 2 godziny nieusprawiedliwione w semestrze),

- uzyskanie oceny pozytywnej z końcowego testu zaliczeniowego (kryteria oceny: <61% - ndst, 61-70% - dst, 71-75% - dst+, 76-85% - db, 86-90% - db+, >90% - bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.