Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do literaturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WDLL-DL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do literaturoznawstwa
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Definicje i cele literaturoznawstwa; metodologia badań literaturoznawczych, określenie metody badań w tekście analitycznym, podstawy tworzenia tekstów (poetyka, retoryka, stylistyka); kategorie analityczne dla tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych oraz analiza wybranych testów literackich; gatunki epickie, modele liryki, gatunki dramatu; gatunki pogranicza (esej i eseistyka).

Pełny opis:

Efekty uczenia się i treści przedmiotu:

Znajomość definicji i celów literaturoznawstwa; znajomość metodologii badań literaturoznawczych, umiejętność określenia metody badań w tekście analitycznym, znajomość ogólnych podstaw tworzenia tekstów (poetyka, retoryka, stylistyka); znajomość kategorii analitycznych dla tekstów epickich, lirycznych i dramatycznych oraz umiejętność przeprowadzenia analizy wybranych testów literackich; wiedza o gatunkach epickich, modelach liryki, gatunkach dramatu; gatunkach pogranicza (esej i eseistyka); rozumienie innych kultur, kreatywność, zdolność do samodzielnej pracy.

Literatura:

Arnold, Heinz L.; Detering, Heinrich (Hrsg.): Grundzuege der Literaturwissenschaft. Muenchen 1996; Bauer, Karl W. (Hrsg.): Grundkurs Literatur- und Medienwissenschaft. Primarstufe. Muenchen 1992; Best, Otto F.: Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und Beispiele. Frankfurt/M.: 1994; Braak, Ivo: Poetik in Stichworten. Literaturwissenschaftliche Grundbegriffe - eine Einfuehrung. Unteraegeri 1990; Chrząstowska, Bożena; Wysłouch, Seweryna: Poetyka stosowana. Warszawa 1987; Fricke, Harald; Zymner Ruediger: Einuebung in die Literaturwissenschaft. Parodieren geht ueber Studieren. Paderborn, Muenchen, Wien, Zuerich 1996; Gutzen, Dieter; Oellers, Norbert; Petersen Juergen H.: Einfuehrung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. Berlin 1989; Koch, Hans-Albert: Neuere deutsche Literaturwissenschaft: eine praxisorientierte Einfuehrung für Anfaenger. Darmstadt 1997; Mitosek, Zofia: Teorie badań literackich. Warszawa 1998; Papp, Edgar: Taschenbuch Literaturwissenschaft. Ein Studienbegleiter fuer Germanisten. Berlin 1995; Poenicke, Klaus: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: Ein Leitfaden vom ersten Studiensemester bis zur Promotion. Mannheim, Wien, Zuerich: Dudenverlag 1998. (Die Duden-Taschenbücher: Bd. 21); Schneider, Jost: Einfuehrung in die moderne Literaturwissenschaft. Bielefeld 1998; Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. Muenchen 2001; Neuhaus, Stephan: Grundriss der Literaturwissenschaft. Tuebingen 2009.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.