Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TT-DL12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów specjalistycznych
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów specjalistycznych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty specjalistyczne omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; zapoznanie studenta z źródłami wiedzy fachowej dostępnymi tłumaczowi

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Tematy zajęć: Główne pojęcia i terminy studiów nad przekładem tekstów specjalistycznych; tekst specjalistyczny a tekst literacki; wprowadzenie do nauki o terminologii, organizacja warsztatu tłumacza (źródła wiedzy i terminologii, środki techniczne dostępne tłumaczowi); tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin specjalistycznych (prawo i sądownictwo, ekonomia i handel, medycyna, teksty techniczne) – wybór dziedzin opcjonalny

Literatura:

Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989; Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000; Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i nimieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.Muster polnischer und deutscher Dokumente fuer Translationsuebungen; Gnome 2003; Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Mustervertraege und -schriftsaetze, tom 10; C.H.Beck 2007

Efekty uczenia się:

Student zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów specjalistycznych; nabywa wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych; zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka specjalistycznego w języku ojczystym i docelowym; potrafi przekazać treść tekstu specjalistycznego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka; potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny; potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; ocena tłumaczenia na zajęciach; zaliczenie końcowe

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.