Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terminologia specjalistyczna CA (różne dziedziny tematyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TSACA-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terminologia specjalistyczna CA (różne dziedziny tematyczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 2

filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 2

filologia germańska z filologią angielską, studia stacjoarne, II stopnia, semestr 2

filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 2

filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 2

filologia romańska z filologią germańską, studia stacjonarne, II stopnia, semestr 2

Poziom przedmiotu:

II stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Język wykładowy angielski, francusli, niemiecki

Pełny opis:

Terminologia z zakresu: zdrowie i medycyna

Terminologia z zakresu dom/budownictwo

Terminologia z zakresu: środowisko/ochrona przyrody

Terminologia z zakresu: prawo/administracja

Terminologia z zakresu: turystyka

Literatura:

Teksty wybrane przez wykładowców z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom;

Efekty uczenia się:

Zna terminologię specjalistyczną z różnych kręgów tematycznych

Rozróżnia język ogólny od języka specjalistycznego

Potrafi przygotować się do tłumaczenia tekstu specjalistycznego oraz tekstu o charakterze ogólnojęzykowym z elementami terminologii specjalistycznej

Rozwiązuje problemy, na jakie napotyka tłumacz tekstu specjalistycznego

Współpracuje z ekspertami lub z grupą tłumaczy w procesie wyszukiwania terminologii specjalistycznej

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

aktywność studenta w dyskusji (F), test leksykalny (P), egzamin tłumaczeniowy (P) ;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)