Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych (A-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPTUa-ILS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne tekstów użytkowych (A-P)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Przekazanie praktycznej wiedzy translacyjnej oraz językowej z zakresu przerabianych tekstów użytkowych.

Rozwinięcie umiejętności analizy porównawczej polskich i angielskich tekstów użytkowych, analizy znaczeniowej tekstu oryginału dla celów translacyjnych oraz umiejętności doboru właściwych narzędzi i pomocy.

Kształcenie umiejętności tłumaczenia wybranych gatunków tekstów użytkowych z języka angielskiego na język polski z uwzględnieniem specyficznych konwencji tekstowych.

Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy i oceny tłumaczenia na podstawie poznanych kryteriów (weryfikacja, korekta oraz ewaluacja tłumaczenia).

Doskonalenie metod pracy indywidualnej i zespołowej oraz efektywne wykorzystanie różnych sposobów komunikacji.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Analiza tekstów i strategie tłumaczeniowe. Błędy tłumaczeniowe.

Tradycyjne i elektroniczne narzędzia wspomagające pracę tłumacza – ćwiczenia.

Ćwiczenia leksykalne.

Dyskurs specjalistyczny w języku angielskim.

Przekład dokumentów prawnych.

Przekład dokumentów urzędowych.

Przekład tekstu technicznego.

Przekład tekstu prasowego.

Literatura:

1. Belczyk, A. 2009. Poradnik tłumacza. Kraków: Idea.

2. Dąbska-Prokop, U. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa 2000.

3. Jopek-Bosiacka, A. 2006. Przekład prawny i sądowy. Warszawa: PWN.

4. Kielar, B.Z. 1988. Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź.

5. Kielar, B. Z.2003. Zarys translatoryki. Warszawa.

6. Korzeniowska, A, Kuhiwczak, P. 2010. Successful Polish-English Translation. Warszawa: PWN.

7. Lewicki, R. 2002. Przekład-Język-Kultura. Lublin: UMCS.

8. Lipiński, K. 2004. Mity przekładoznawstwa. Kraków: Egis.

9. Lukszyn, J. (red. naukowy) 1993. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa.

10. Pisarska, A., Tomaszkiewicz, T. 1996. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań.

11. Piotrowska, M. 2011. Learning translation. Kraków: Universitas.

12. Świda, D. 2000. English for business and politics. Warszawa: Poltext.

13. Tomaszkiewicz, T. 2004. Terminologia tłumaczenia. Poznań.

14. Wybór autentycznych tekstów zgromadzonych przez prowadzącego zajęcia

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma wiedzę z zakresu procesu translacji pisemnej oraz zasad realizacji zadań translacyjnych w tym zakresie oraz wiedzę teoretyczną z zakresu przerabianej tematyki tekstów,

dokonuje analizy kontrastywnej tekstów w obu językach roboczych oraz analizy znaczeniowej oryginału, zna pomoce i strategie przekładu tekstów użytkowych oraz potrafi je zastosować zgodnie z zadaniem translacyjnym,

tłumaczy teksty użytkowe z języka angielskiego na język polski z uwzględnieniem różnic w konwencjach tekstowych oraz zgodnie z funkcją tekstu tłumaczonego w kulturze docelowej,

ocenia wykonane tłumaczenie ze wskazaniem deficytów, dokonuje korekty oraz uzasadnia podejmowane przy tym decyzje translatorskie,

doskonali warsztat pracy, umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.