Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPSJO-KTP-13 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie prawnicze i sądowe na język obcy
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Podyplomowe Studia Dla Kandydatów Na Tłumaczy Przysięgłych, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 13.00
Język prowadzenia: Inny
Kierunek studiów:

Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchacza praktycznej umiejętności przekładu pisemnego dokumentów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego z języka polskiego na język obcy.

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na praktykowaniu umiejętności przekładu dokumentów prawnych, prawniczych, handlowych i biznesowych z języka polskiego na jezyk obcy.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Polegają na praktycznym przekładzie dokumentów z zakresu prawa administracyjnego, karnego z języka polskiego na język obcy oraz dokumentów będących w obiegu handlowym i w biznesie, z języka polskiego na język obcy. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są wstępem o charakterze teoretycznym, podczas którego wykładowca nakreśla kontekst powstania i cechy tłumaczonego tekstu, wyjaśnia też metody, jakie zostaną zastosowane do jego przekładu na język obcy, w okreslonej sytuacji komunikacyjnej.

Literatura:

Literatura

Alcaraz, E., Hughes, B. 2002. Legal Translation Explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Burukina, O. A. 2001. Gender Aspects of Legal Translation. Towards a New Age of Human

Communication, TEPIS Publishing House, p. 18-29.

Cardiff University http://www.cf.ac.uk/encap/clcr/janetcotterill/forensiclinguistics/ postgrad.html

Chaffey, P. N. 1997. Language, Law and Reality. On the Practice of Legal and Specialised

Translation. Warsaw: Polish Society of Economic, Legal, and Court Translators TEPIS, p. 69-84.

Dmyterko, Ewa. 2004. Tłumaczenie ustawy dostosowane do wymogów Unii Europejskiej. Lingua Legis, no. 12, p. 80-85.

Dolata-Zaród, Anna. 2000. O przekładzie tekstu specjalistycznego. O nauczaniu przekładu. Warszawa: TEPIS Publishing House, p. 86-91.

Kielar B. Z. 1996. Na manowcach tłumaczenia tekstu prawnego: prawdopodobieństwo wywołania szoku kulturowego. F. Grucza, K. Chomicz-Jung (eds). Problemy komunikacji interkulturowej. Jedna Europa - wiele języków i wiele kultur. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, p. 135-141.

Kielar, B. Z. 1973. Angielskie ekwiwalenty terminów prawno-ustrojowych. Warszawa.

Kielar, B. Z. 1977. Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierzkowska, D. 2002. Tłumaczenie prawnicze. Warsaw: TEPIS Publishing House.

Kunz, K. 1995. Where the Devil Meets his Grandmother: Iceland and European Community Legislation. Translation and the Law. M. Morris (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, p. 85-92.

Mańczak-Wohfeld, E. 1995. Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń angielskich w języku polskim. Kraków: Universitas.

Newmark, P. 1993. About Translation. Clevedon/Philadelphia/Adelaide: Multilingual Matters Ltd.

Nida, E. A. 1964. Toward a Science of Translating, with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden, Holland: Brill.

Tytler, Alexander Fraser, Lord Woodhouselee. 1813 (3). Essay on the Principles of Translation. Repr. London: J.M. Dent; New York: E.P. Dutton, n.d.

Vermeer, H. J. 2001. Skopos and Commission in Translational Action. The Translation Studies Reader, L. Venuti and M. Baker (eds). London/New York: Routlege, p. 221-232.

Vinay, J.-P., Darbelnet J. 1958. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier.

Vinay, J.-P., Darbelnet J.A 2000. Methodology for Translation. The Translation Studies Reader, L. 21. Venuti and M. Baker (eds). London/New York: Routledge, p. 84-93.

Efekty uczenia się:

Słuchacz nabywa praktyczną umiejętność przekładu pisemnego dokumentów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego oraz dokumentów handlowych i biznesowych, z języka polskiego na język obcy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zadań wykonywanych podczas zajęć oraz asynchronicznie.

Zaliczenia semestralne, zaliczenia roczne, egzaminy roczne.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.