Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie konferencyjne na język polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKJP-KTP-12 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konferencyjne na język polski
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Kierunek studiów:

Podyplomowe studia dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych.

Cele kształcenia:

Słuchacz nabywa praktyczną umiejętność przekładu ustnego, w tym tłumaczenie a vista, z języka obcego na język polski tekstów prawnych podczas rozpraw sądowych, prowadzenia dochodzenia na wszystkich etapach, prowadzenia procedur policyjnych, realizacji czynności prawnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, u notariusza, w sądzie, na policji i w prokuraturze.

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na praktykowaniu umiejętności przekładu konferencyjnego (konsekutywnego i symultanicznego) o tematyce prawnej, prawniczje, sądowej, handlowej i biznesowej z języka obcego na język polski.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter ćwiczeń. Polegają na praktycznym przekładzie ustnym dokumentów z zakresu prawa administracyjnego, karnego z języka polskiego na język obcy oraz dokumentów będących w obiegu handlowym i w biznesie, z języka obcego na język polski. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są wstępem o charakterze teoretycznym, podczas którego wykładowca nakreśla kontekst powstania i cechy tłumaczonego tekstu, wyjaśnia też metody, techniki i narzędzia, jakie zostaną zastosowane do jego przekładu na język obcy, w okreslonej sytuacji komunikacyjnej.

Literatura:

Jones R., 2002. Conference Interpreting Explained. Manchester: St Jerome Publishing.

Gillies A., 2004. Conference Interpreting/Tłumaczenie ustne. Kraków: Tertium.

Rozan J.-F., 2004. Note-taking in Consecutive Interpreting/Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym. Kraków: Tertium

Bibliografia dodatkowa:

Teksty do ćwiczeń praktycznych oraz opracowania teoretyczne wybrane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Słuchacz nabywa praktyczną umiejętność realizacji tłumaczeń konferencyjnych w formie tłumaczenia chouchotage, kabinowego i towarzyszącego z języka obcego na jezyk polski.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zadań wykonywanych podczas zajęć oraz asynchronicznie.

Zaliczenia semestralne, zaliczenia roczne, egzaminy roczne.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.