Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie konsekutywne B-A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKBA-WT33 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie konsekutywne B-A
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: filologia angielska z filologią germańska, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 4
filologia angielska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 1
filologia germańska z filologią angielską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 4
filologia germańska z filologią romańską, studia stacjonarne, magisterskie, semestr 4
filologia romańska z filologią angielską, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie, semestr 4
filologia romańska z filologią germańską, studia stacj. uzupełniające magisterskie, sem. 4
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z germańską

filologia romańska z angielską

filologia angielska z romańską

filologia germańska z angielską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na polski

przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia konsekutywnego (słownictwo, wiedza fachowa)

rozwinięcie umiejętności tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na polski

rozwinięcie umiejętności korzystania z notatek i slajdów w tłumaczeniu konsekutywnym z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na polski

przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka polskiego w różnych rejestrach poprzez ćwiczenia tłumaczeniowe ustne

rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną

rozwinięcie umiejętności występowania publicznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Tłumaczenie konsekutywne z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego (w zależności od filologii) na język polski

Pełny opis:

Tłumaczenie tekstów zawierających elementy opisów przestrzennych; przypomnienie technik zapamiętywania

Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej urbanistyki i rozwoju miast.

Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej zaawansowanych technologii zawierających dane statystyczne i liczbowe.

Tłumaczenie wystąpień konferencyjnych; użyteczność materiałów konferencyjnych w pracy tłumacza

Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej nauki oraz innowacji.

Tłumaczenie wystąpień politycznych; oddanie nastroju oraz rejestru w tłumaczeniu ustnym.

Tłumaczenie tekstów o tematyce dotyczącej wydarzeń codziennych.

Literatura:

Gillies, A. 2005. Note-taking for consecutive interpreting. Manchester: St. Jerome.

Lipiński, K. 2000. Vademecum tłumacza. Kraków: Wydawnictwo Idea.

Jones, R. 1998. Conference interpreting explained. Manchester: St. Jerome Publishing.

Neofilolog, Nr 14. Numer specjalny: Przekład ustny. Poznań: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Ulotki, broszury, nagrania, materiały autentyczne przygotowywane przez nauczyciela

Efekty uczenia się:

przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia konsekutywnego z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego na polski

potrafi przygotować się do tłumaczenia konsekutywnego na podstawie otrzymanych materiałów

zna zasady tłumaczenia konsekutywnego

zna słownictwo języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego w różnych rejestrach

tłumaczy teksty napisane w języku angielskim/niemieckim/francuskim należące do różnych rejestrów na język polski

korzysta z notatek w tłumaczeniu konsekutywnym

potrafi występować publicznie

używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja podczas tłumaczenia i korygowanie tłumaczeń

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń konsekutywnych

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chmiel
Prowadzący grup: Karolina Kęsicka, Marcin Turski, Justyna Woroch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.