Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne (techniczne, ekonomiczne, prawnicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TŁSPEC-ILS-z-22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie specjalistyczne (techniczne, ekonomiczne, prawnicze)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=443%3Atumaczenie-specjalistyczne-techniczne-ekonomiczne-prawnicze-09-tspec-ils-z-22&catid=51%3Asylabusy-i-rok-studia-magisterskie-niestacjonarne&Itemid=125&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. Cel (cele) modułu kształcenia

• Zdobycie wiedzy z zakresu metod i technik tłumaczenia tekstów specjalistycznych w zależności od rodzaju tekstu

• Wykształcenie umiejętności przekładu tekstów specjalistycznych z języka obcego na język ojczysty oraz z języka ojczystego na język obcy.

• Wykształcenie umiejętności krytycznej oceny przekładu własnego i innych osób oraz wskazania i korekty ewentualnych błędów tłumaczeniowych


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie rozwinąć umiejętność tłumaczenia pisemnego w zakresie tekstów specjalistycznych funkcjonujących w sferze kultury i komunikacji interkulturowej. Studenci zapoznani zostaną z wiedzą na temat metodyki i warsztatu pracy tłumacza oraz specyfiką tekstów fachowych.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Zastosowanie różnych metod i technik przekładu w zależności od rodzaju tekstu

Przekład różnych typów tekstów specjalistycznych z określonych dziedzin wiedzy

Ocena przekładu własnego i innych osób, znajdowanie błędów tłumaczeniowych, wyjaśnianie ich przyczyn oraz korekta

Literatura:

Zalecana literatura

Eismann, V. „Wirtschaftskommunikation Deutsch“, Langenscheidt, 2001

Ganczar, M., Gębal, P. „Fachsprache Wirtschaft“ – repetytorium leksykalne, Klett, 2007

Haensch, G, Lopez-Casero, F. „Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen“, Hueber, 1989

Kierzkowska, D. (2002): Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Leksykon terminologii fachowej i doradztwa podatkowego, DatevSymfonia, 2006

„Das Lexikon der Wirtschaft” - Bundeszentrale für politische Bildung, 2006

Kienzler, I. „Wörterbuch der Wirtschaftsprache DE-PL, PL-DE“, Beck, 2006

Mehl, W., Mantsch, W. „ Betriebwirtschaftslehre, 2001

Miliska, G. „Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch“, Oldenbourg Verlag, 1998

Dolata-Zaród, A. „O przekładzie tekstu specjalistycznego”, Tepis, Warszawa 2000

2. Hoffmann, L.: Vom Fachwort zum Fachtext, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1988

Kautz, U. „Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens“, Iudicium, München 2000

Kryszczuk, G. „Konstrukcje czasownikowe w niemieckich tekstach naukowo-technicznych“, Warszawa 1985

Miliska, G. „Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch“, Oldenbourg Verlag, München 1998

Pieńkos, J. „Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki“, Kantor Wydawniczy ZAMYKACZE, 2003

Voellnagel, A. „Jak nie tłumaczyć testów technicznych“, 1973

„Wirtschaft heute” – Bundeszentrale für politische Bildung, 2006

Aktualna lista lektur zostanie podana na początku kursu.

Źródła internetowe

www.wirtschaftsdeutsch.de, oraz inne źródła podawane bezpośrednio na zajęciach w zależności od omawianej dziedziny wiedzy (strony przedsiębiorstw technicznych, strony zawierające terminologię specjalistyczną, odniesienia do tekstów paralelnych)

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Posiada wiedzę z zakresu metod i technik przekładu tekstów specjalistycznych z uwzględnieniem różnych typów tekstów ( np. teksty informacyjne, apelacyjne, medialne)

Potrafi przekładać teksty specjalistyczne z języka obcego na język ojczysty oraz z języka ojczystego na język obcy zachowując wymogi przewidziane dla danego typu tekstu

Potrafi krytycznie ocenić przekład własny i innych osób oraz wskazać i skorygować ewentualne błędy tłumaczeniowych

umie poszukiwać, analizować i oceniać informacje specjalistyczne z wybranej dziedziny w języku niemieckim i polskim

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na 80% zajęć

Aktywny udział w zajęciach, przygotowywanie bieżących tłumaczeń, jako zadań domowych oraz pracy w czasie zajęć

Kryteria oceny tłumaczeń pisemnych: 60-68% dst,, 69-76% dst+,, 77-85% db, 86-92% db+, 93-100 bdb

Kryteria oceny projektu – (szczegółowe w materiałach dla studentów)

• Adekwatność wzorca tekstowego

• Zgodność treści przekazanej w tłumaczeniu z treścią oryginału

• Odpowiedniość wybranych strategii i środków do założonego celu przekładu

• Terminologia i frazeologia subjęzyka specjalistycznego

• Poprawność gramatyczna, ortograficzna i leksykalna (leksyka niespecjalistyczna)

• Terminowość oddania projektu tłumaczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.