Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo w Azji Środkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SPOLAZJ-12
Kod Erasmus / ISCED: 09.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo w Azji Środkowej
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Wiadomości ogólne o państwach Azji Środkowej

Dzisiejsze problemy społeczne związane z młodzieżą

Współczesne podziały ról kobiet i mężczyzn w społeczeństwie; Grzeczność w kontaktach społecznych

Konserwatyzm a nowoczesność w różnych grupach społecznych

Obraz społeczeństwa w mediach

Problemy dwujęzyczności; Mieszanie i zmiana kodów językowych

Literatura:

Allworth, Edward A. 1990. The modern Uzbeks. Stanford, California: Hoover Institution Press.

Handke, Kwiryna. 2009. Socjologia języka. Warszawa: PWN.

Jasiewicz, Zbigniew. 2004. Rodzina, społeczność lokalna i grupa etniczna w Polsce i Azji Środkowej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Marcjanik, Małgorzata. 2008. Grzeczność w komunikacji społecznej. Warszawa: PWN.

Olcott, Martha Brill. The Kazakhs. Stanford, California: Hoover Institution Press.

Хасанов, Б. Х. 1987. Казахско-русское двуязычие (Социально-лингвистический аспект). Алма-Ата: Наука.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma podstawową wiedzę o społeczeństwie różnych krajów Azji Środkowej

rozumie różnice między poszczególnymi warstwami społecznymi

wie, jakie są różnice między grupami płciowymi w Azji Środkowej a w Polsce

wie, jakie są różnice między grupami wiekowymi w Azji Środkowej a w Polsce

zna odrębności społeczeństw miejscowych i napływowych

umie zachować się wobec każdej warstwy społecznej (odmienna płeć, starsi)

umie dostosować styl języka w zależności od grupy społecznej

jest w stanie zaakceptować problemy społeczne

Metody i kryteria oceniania:

- udział w zajęciach

- ocena udziału w dyskusji i ćwiczeń

- przeczytanie lektur

- prezentacja multimedialna na wybrany temat

- zaliczenie

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gulayhan Aqtay
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gulayhan Aqtay
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)