Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Stosunki polsko-niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SPNk-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: P4 Stosunki polsko-niemieckie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu typologii kultur i wpływu różnic kulturowych na komunikację międzykulturową ze szczególnym uwzględnieniem interakcji polsko-niemieckich; zdobycie wiedzy na temat procesów komunikacyjnych; rozwinięcie kompetencji metakomunikacyjnej; rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów o kulturowych uwarunkowaniach komunikacji polsko-niemieckiej; rozwinięcie międzykulturowej kompetencji komunikacyjnej; rozwinięcie umiejętności analizy tzw. „krytycznych sytuacji interakcyjnych” w kontekście polsko-niemieckim; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w Europie; kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru profilu Komunikacja interkulturowa (od naboru 2017/18 Komunikacja międzykulturowa) po 2 semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

kultura polska i kultura niemiecka w świetle typologii Hofstede, Trompenaarsa i Gestelanda; niemieckie i polskie standardy kulturowe wg. A. Thomasa; rich points/ hotspots/ hotwords w kontekście polsko-niemieckim; znaczenie stereotypów dla komunikacji polsko-niemieckiej; analiza polsko-niemieckich krytycznych sytuacji interakcyjnych

Literatura:

Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag, 2004; Bolten, Jürgen: Interkulturelle Kompetenz. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2003; Bolten, Jürgen/Ehrhardt, Claus (Hg.): Interkulturelle Kommunikation. Texte und Übungen zum interkulturellen Handeln. Sternenfels: Verlag Wissenschaft & Praxis, 2003; Fischer, Katrin/ Thomas, Alexander/ Dünstl, Sonja: Beruflich in Polen. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte (Handlungskompetenz im Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007; Losche, Helga: Interkulturelle Kommunikation. Sammlung praktischer Spiele und Übungen. Augsburg: ZIEL, 2005

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu teorii kultury i komunikacji; zna podstawowe typy kultur; potrafi w świetle poznanych typologii scharakteryzować i analizować kulturę niemiecką i polską; wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne; potrafi właściwie analizować przebieg procesów komunikacyjnych i przyczyny nieporozumień w interakcjach polsko-niemieckich; potrafi przyjąć postawę policentryczną w ocenie zachowań partnerów niemieckich i zjawisk kulturowych; posiada umiejętności językowe, które pozwalają na precyzyjne używanie słów i zwrotów, ukształtowanych przez konteksty kulturowe; ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ustnych wypowiedzi studenta na zajęciach, merytoryczna i językowa ocena prezentacji studentów na zajęciach, kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.