Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium przedmiotowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SP-DU12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia germańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zajęcia seminaryjne pogłębiają wiedzę z zakresu wybranej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka) zdobytą w poprzednich latach. Prowadzą do uzupełnienia przyswojenia innego typu wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, np. historycznej, medioznawczej lub filmoznawczej, będącej elementem warsztatu naukowego filologa. Zajęcie mają na celu wyrobienie umiejętności planowania i organizacji samodzielnej pracy naukowej, zarządzania zdobytymi informacjami (gromadzenie i selekcja literatury przedmiotu, zdobywanie i interpretacja danych pochodzących z różnych źródeł) oraz prezentacji zdobytej wiedzy na forum grupy (zdolności krytyczne i samokrytyczne). Zajęcia do wyboru z dostępnej oferty seminariów.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka na poziomie B2Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

Wykład konwersatoryjny

Wykład problemowy

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda warsztatowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Skrócony opis:

zajęcia do wyboru, mające na celu doskonalenie kompetencji w zakresie pozyskiwania wiedzy filologicznej (literaturoznawczej, językoznawczej, dydaktyczno-metodycznej, kulturoznawczej), trzy semestry, jedne zajęcia tygodniowo

Pełny opis:

Wybrane zjawiska i zagadnienia językowe, literackie i kulturowe – w zależności od dyscypliny naukowej wybranego seminarium przedmiotowego, według katalogu zaproponowanego przez prowadzącego

Literatura:

Literatura zgodnie z profilem seminarium i propozycją prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student/ka zna i rozumie wybrane zjawiska z danej dyscypliny naukowej (dydaktyka języka niemieckiego, językoznawstwo, kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, translatoryka), włączywszy ich wzajemną zależność oraz niektóre aspekty interdyscyplinarne

Potrafi analizować krytycznie przyczyny i przebieg omawianych na zajęciach zjawisk językowych, literackich lub kulturowych (w zależności od wybranej dyscypliny) oraz niektórych aspektów interdyscyplinarnych

Potrafi wyszukiwać i analizować informacje na temat istotnych zjawisk językowych, literackich lub kulturowych;

Potrafi posługiwać się wybranymi paradygmatami, metodami filologii germańskiej i aplikować je do określonych nowych, wybranych zadań badawczych i sytuacji społecznych

Ma świadomość posiadanej wiedzy oraz konieczności jej stałej aktualizacji;

Metody i kryteria oceniania:

referat lub prezentacja, kolokwium pisemne i ustne

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa, Hanka Konieczna-Zięta, Marek Przybecki, Maciej Walkowiak, Maria Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.