Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SMJAP-24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Filologia, specjalność japonistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego poziomie koniecznym do przetwarzania materiału źródłowego, wiadomości zdobyte w trakcie przewidzianych tokiem nauki kursów kierunkowych.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Metoda analizy przypadków


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta*

Czytanie wskazanej literatury 120

Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp. 300


SUMA GODZIN 450

LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU 20Pełny opis:

Przykładowe treści dla przedmiotu:

Konsultacja z promotorem

Regularne raportowanie postępów w pisaniu pracy

Rozwiązywanie bieżących problemów w kompilacji tekstu pracy magisterskiej

Przygotowanie pracy magisterskiej zgodnie z wymogami

Literatura:

stosownie do wybranego tematu pracy

Efekty uczenia się:

Student/ka:

Zna wymogi dotyczące pracy magisterskiej i potwierdza w praktyce umiejętność stworzenia tekstu pracy magisterskiej pod kierunkiem promotora

Potrafi dopasowywać zakres tematyczny pracy magisterskiej, modyfikować materiał źródłowy i formułować wnioski na jego podstawie

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu miejsce i znaczenie japonistyki w relacji do nauk humanistycznych, społecznych i innych oraz specyfikę przedmiotową i metodologiczną japonistyki z obszaru językoznawstwa, literaturoznawstwa i badań interdyscyplinarnych.

Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i syntetyzować informacje pochodzące z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

Potrafi adaptacyjnie i innowacyjnie stosować dostępne metody i narzędzia

Zna rozumie w pogłębionym stopniu oraz stosuje metody badawcze i interpretacyjne w odniesieniu do wybranych zagadnień

Formułuje krytyczne sądy z poszanowaniem opinii innych osób oraz stosuje w odpowiedzialny i uważny sposób zdobytą wiedzę w odniesieniu do omawianych zagadnień

Konsultuje problemy, których nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać, z przedstawicielami odpowiednich dziedzin naukowych w celu ich krytycznej interpretacji oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność ochrony zasobów własności intelektualnej, a także przestrzega zasady rzetelności zawodowej związane z poszanowaniem własności intelektualnej i prawami autorskimi

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny

Przygotowanie pracy magisterskiej

Skala ocen:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale ze znacznymi niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Bochorodycz, Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Jabłoński, Estera Żeromska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.