Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGRTUR-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 15.00 LUB 13.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Cele kształcenia:

C1 - przygotowanie studentów do samodzielnego napisania pracy magisterskiej

C2 - wyrabianie w studentach pogłębionych umiejętności analitycznych, badawczych, formułowania sądów oraz merytorycznego argumentowania

Pełny opis:

- Przygotowanie studenta do samodzielnego pisania pracy

- Nauka doboru właściwych metod badawczych ich opracowania i prezentacji wyników

- Przygotowanie studenta do formułowania i argumentowania własnych sądów

- Ćwiczenia wzmagające umiejętności badawcze, analityczne i integracyjne studenta

- Praca ze studentem w toku pisania pracy; nadzorowanie, sprawdzanie części pracy

Literatura:

- Boć, Jan. 1994. Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia.

- Urban, Stanisław, Wiesław Ładoński. 1997. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.

- Weiner, January. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych: publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- wymogi prac licencjackich i magisterskich na stronach KSA www.azjatystyka.amu.edu.pl

- dobór pozostałej literatury uzależniony jest od tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

- Wie jak zdobywać i pogłębiać wiedzę ogólną i szczegółową

- Umie zdobywać i pogłębiać wiedzę szczegółową, między innymi poprzez korzystanie z literatury źródłowej (także w językach obcych)

- Posiada umiejętność pracy badawczej i analitycznej

- Potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

- Potrafi samodzielnie formułować sądy i dokonywać ich merytorycznej argumentacji

Metody i kryteria oceniania:

- lektura literatury źródłowej

- systematyczna praca nad wybranym tematem pracy magisterskiej

- wykazywanie postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej

- przygotowanie do zaliczenia semestru

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Drozd, Katarzyna Stefaniak-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay, Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Annette Herkenrath, Filip Jakubowski, Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka, Annette Herkenrath, Filip Jakubowski, Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.