Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie językoznawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGR-SKJE-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Przedmioty dla programu DUx-FilSkX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia skandynawska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przedstawienie podstawowych zasad pisania pracy magisterskiej: jej kompozycji, części składowych

Pomoc studentom w wyborze tematu pracy magisterskiej oraz sformułowaniu problemu badawczego

Pomoc studentom w skompletowaniu części bibliografii


Pełny opis:

Doskonalenie umiejętności czytania i analizowania tekstów akademickich w językach skandynawskich (ze szczególnym uwzględnieniem języka wiodącego) oraz poddawania ich krytycznej ocenie

Doskonalenie umiejętności przeprowadzenia własnych badań z zakresu językoznawstwa, w oparciu o istniejące badania

Rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania zaawansowanych tekstów akademickich w języku wiodącym (norweskim / duńskim / szwedzkim), z uwzględnieniem zarówno wymogów formalnych (prawidłowa struktura i kompozycja pracy, zapis bibliograficzny, zasady cytowania) jak i stylistycznych (stosowanie poprawnych i właściwych struktur językowych) oraz krytycznej oceny własnej pracy

Rozwijanie umiejętności referowania wyników cudzych i własnych badań, w formie pisemnej (artykuł naukowy, praca dyplomowa) oraz ustnej (prezentacje seminaryjne, wystąpienia konferencyjne)

Literatura:

Lagerholm, Per. 2010. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Backman, Jarl. 2016. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Blomström, Vendela, Jeanna Wennerberg. 2015. Akademiskt läsande och skrivande. Lund : Studentlitteratur

Davidson, Bo, Runa Patel 2011. Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund : Studentlitteratur

Jarrick, Arne, Olle Josephson. 1996. Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Przemysław Czarnecki, Paulina Horbowicz, Grzegorz Skommer, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Kołaczek, Dominika Skrzypek, Mikołaj Sobkowiak, Andrzej Szubert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.