Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMAGARAB-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy o metodach pracy naukowej,

- zaznajomienie ze specjalistycznymi terminami z zakresu wykładanego przedmiotu,

- zaznajomienie z arabskimi i innymi tekstami z zakresu pracy magisterskiej,

- kształtowanie otwartości na inne wzorce i elastyczności rozumowania,


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

W Bibliotece Wydziału Neofilologii i Bibliotece Uniwersyteckiej, w bibliotekach internetowych, bądź indywidualny zakup pozycji przez studenta.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

kontakt studenta z prowadzącym na dyżurach bądź drogą elektroniczną, indywidualna praca studenta

Skrócony opis:

wprowadzenie do teorii pisania prac magisterskich;

terminologia specjalistyczna dotycząca pracy kierunkowej;

lektura fragmentów opracowań naukowych w temacie pracy;

Pełny opis:
Literatura:

Literatura zostanie dobrana przez poszczególnych prowadzących odpowiednio do zakresu prac studentów uczestniczących w seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- samodzielnie pogłębiać i poszerzać wiedzę z zakresu pracy magisterskiej;

- przytoczyć na poziomie rozszerzonym i właściwie stosować terminologię specjalistyczną z zakresu pracy magisterskiej;

- posługiwać się arabskimi terminami w zakresie tematycznym niniejszego modułu;

- zrozumieć, że istnieją różnice kulturowe, geograficzne i metodologiczne w podejściu do metodologii na arabskim Wschodzie i w nauce Zachodu;

- wyszukiwać informacje przy wykorzystaniu różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy;

- samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę oraz swoje umiejętności badawcze;

Metody i kryteria oceniania:

regularny kontakt studenta z promotorem, oddanie w wyznaczonym terminie wymaganych zadań pisemnych (np. plan pracy, bibliografia)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Maśko
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk, Filip Jakubowski, Adrianna Maśko, Zdzisław Pentek, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jamila Oueslati, Zdzisław Pentek, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski, Arzu Sadykhova, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk, Filip Jakubowski, Zdzisław Pentek, Łukasz Piątak, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.