Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-44 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 4
filologia indonezyjsko-malajska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 4
Filologia, spec. Empirical Linguistics and Language Documentation, studia stacj. II st., semestr 4
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamska,stud. stac. II st.,sem. 4
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. IIst.,sem.4
Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 35.00 LUB 20.00 LUB 14.00 LUB 15.00 LUB 17.50 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność filologia nowogrecka.

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Zaawansowany warsztat pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach. Rozszerzone narzędzia badawcze właściwe danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych.

zZaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna).

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki.

Dodatkowa: w zależności od tematyki.

Efekty uczenia się:

Student 1) samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej, 2) samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań, 3) samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom, 4) posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań, 5) posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań.

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta. Sporządzenie kompletnej pracy dyplomowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Abdalla, Karolina Gortych-Michalak, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Aleksandra Matulewska, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Jamila Oueslati, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Przemysław Wiatrowski, Tomasz Wicherkiewicz, Piotr Wierzchoń, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Koutny, Piotr Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Ilona Koutny, Aleksandra Matulewska, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Grażyna Strnad, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Agnieszka Wagner, Sandra Wawrzyniak, Agata Wolarska-Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ilona Koutny, Kyong-Geun Oh
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Grażyna Demenko, Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Grażyna Strnad, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki, Daria Zozula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.