Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 1
Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 1
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DUx-BLITWX
Przedmioty dla programu DUx-BLOTEWX
Przedmioty dla programu DUx-ELingwW
Przedmioty dla programu DUx-ELingwX
Przedmioty dla programu DUx-JZI
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 7.00 LUB 4.00 LUB 6.00 LUB 20.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z warsztatem pisania pracy dyplomowej oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych

Zaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna)

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki

Dodatkowa: w zależności od tematyki

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej

Samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań

Samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom

Posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak, Mirosław Górny, Karolina Kaczmarek, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Swietłana Gaś, Szymon Grzelak, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Norbert Kordek, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Włodzimierz Lapis, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz, Piotr Wierzchoń, Emilia Wojtasik-Dziekan, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Paweł Kida, Włodzimierz Lapis, Kyong-Geun Oh, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.