Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe prowadzenie zajęć

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PZPZ-D1-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe prowadzenie zajęć
Jednostka: Studium Doktoranckie Wydziału Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Wydziałowe Studium Doktoranckie, studia stacjonarne, rok 4
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Fimiak-Chwiłkowska, Piotr Grablunas, Barbara Jańczak, Paweł Kida, Barbara Łuczak, Łukasz Małecki, Łukasz Piątak, Grzegorz Skommer, Wisława Szkudlarczyk-Brkić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie - niezaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Grablunas, Barbara Jańczak, Paweł Kida, Barbara Łuczak, Łukasz Małecki, Łukasz Piątak, Grzegorz Skommer, Wisława Szkudlarczyk-Brkić
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie - niezaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)