Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy tłumaczenia pisemnego (A-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PTPap-ils-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tłumaczenia pisemnego (A-P)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

C1 Zapoznanie z teoretycznymi podstawami przekładu, zwłaszcza w odniesieniu do przekładu z języka angielskiego na polski

C2 Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na polski ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia zasobów leksykalnych studentów

C3 Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania cech tekstu pisanego (poziom formalności, rejestr, styl)

C4 Rozwinięcie podstawowych umiejętności przekładu tekstu z uwzględnieniem poziomu jego formalności, reprezentowanego rejestru i stylu oraz zachowaniem spójności i logiczności tekstu docelowego

C5 Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i multimediów

C6 Rozwijanie umiejętności autorefleksji i dbania o rozwój własnego warsztatu tłumacza


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Teoretyczne podstawy tłumaczenia pisemnego angielsko-polskiego (free/literal/functional translation, rejestr, formalność i styl w przekładzie na poziomie gramatyki i semantyki; strategie tłumaczeniowe)

Analiza i przekład tekstów o tematyce mikroekonomia: raporty, sprawozdania, zestawienia

Analiza i przekład tekstów o tematyce marketing: katalogi, druki reklamowe, strony internetowe

Analiza i przekład tekstów okolicznościowych: życzenia, przemówienia, gratulacje

Analiza i przekład tekstów literackich: wiersze, opowiadania, piosenki

Analiza i przekład tekstów o tematyce środowisko: europejskie raporty o wpływie na środowisko, teksty prasowe, filmy dokumentalne

Analiza i przekład osobistych tekstów zawodowych: CV, list motywacyjny, dane osobowe

Powtórzenie omawianych treści, ćwiczenia słownikowe i timed-translation;

Literatura:

1. Alexander, L. G., (1997). Essay and letter writing, London: Longman

2. Alexander, L., G., (1999). Right word wrong word. Wybierz właściwe słowo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Asimov, I.; Ciardi, J., (1985). Limerics too gross or two dozen dirty dozen stanzas. New York: W. W. Norton & Company

4. Fowler, H., R., (1986). The little, brown handbook, New York: Scott, Foersman and Company

5. Macpherson, R., (1996). English for writers and translators, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

6. Macpherson, R., (1994). University English, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne

7. Nadstoga, Z; Sobkowiak, W.; Stefańska, M. (1997). Limerics. O limerykach i języku angielskim pół żartem pół serio, Włocławek: Altravox Press

8. Ohashi, Y., (1978). English style, grammatical and semantic approach, London: Newbury House Publishers, Inc.

9. Olicer, Michael (2001). „Source-text reliance in Polish-English Translation”. Scripta Neophilologica Posnaniensa III.

10. Piotrowska, M. 2011. Learning translation. Learning the impossible?. Kraków: Univeristas.

11. Swan, M., (1993). Practical English Usage, Hong Kong: Oxford University Press

12. wybór autentycznych dokumentów fachowych, tekstów ze współczesnej prasy, literatury, tekstów utworów muzycznych oraz tytułów i fragmentów dialogów i napisów do filmów dostosowanych do potrzeb i zainteresowań studentów

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna podstawowe metody interpretacyjne, mające zastosowanie do tekstów użytkowych, literackich i fachowych w języku angielskim,

umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji,

potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych prac (tłumaczeń) pisemnych i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy,

ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz konieczności ich stałej aktualizacji w kontekście wykonywanego zawodu filologa/tłumacza,

dba o rzetelność wykonanego tłumaczenia i rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za wykonane tłumaczenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.