Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJKZ-55 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Osiągnięcie umiejętności mówienia na większość tematów przy użyciu prostych zwrotów na poziomie B 1


C2 Osiągnięcie umiejętności czytania tekstów codziennych i zawodowych na poziomie B 1


C3 Osiągnięcie umiejętności rozumienia ze słuchu większości wypowiedzi w języku normatywnym na poziomie B 1


C4 Osiągnięcie umiejętności pisania na znany temat bez przygotowania i na nieznany temat z przygotowaniem poziomie B 1

Pełny opis:

Mamanadyq – aqşa ünemdeu

Ömir sürüw salty

Eltanym – Kazachstan i Kazachowie (Kultura i muzyka)

Literatura:

Aqtay, Gülayhan, Jankowski, Henryk. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia akademicka

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień. Poznań: UNI-DRUK

Қайдар, Әбдуәли. 2009. Қазақтар ана тілі әлемінде (Этнолингвистикалық сөздік). Алматы: Дайк-Пресс;

Исаев, Сейітхан. 1993. Қазақ тілі. Алматы: Университет Қайнар;

Бизақов, Сейдін. 2010. Қазақ тілі қандай тіл? Алматы: Арыс;

А.Т. Бозбаева-Хунг, А.К. Балабеков, Г.Қ. Досмамбетова, Б.О. Салыхова, Ә.Ж. Хазимова. 2017. Қазақ тілі: Орта деңгейге арналған оқулық. – Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. B1 Қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Strony poświęcone nauce języka kazachskiego:

http://www.soyle.kz/

http://qazaqtili.el.kz/kazak-tili//

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

umie wypowiedzieć się w wielu zagadnieniach życia codziennego i zawodowego na poziomie B1

umie porozumiewać się i samodzielnie prowadzić rozmowy na różne tematy

rozumie teksty ze słownictwem i zwrotami na poziomie B1

rozumie wypowiedzi na różne tematy w języku normatywnym

jest w stanie pisać wypracowania na znane tematy i tematy nieznane, przygotowując się

jest w stanie rozumieć zajęcia prowadzone w języku kazachskim

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- kolokwia na koniec każdego tematu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów.

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

- pisemna praca na wybrany temat oraz 12-15 minutowa prezentacja multimedialna

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na czterech zajęciach)

- egzamin pisemny oraz ustny

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.