Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJKZ-45 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 5
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Doskonalenie umiejętności mówienia na poziomie В1


C2 Doskonalenie umiejętności czytania na poziomie В1


C3 Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu na poziomie В1


C4 Doskonalenie umiejętności pisania na poziomie В1

Pełny opis:

Świat i podróż. Smakowita podróż

Student i uczelnia; Edukacja; matura i problemy związane z maturą

Media; Współczesne życie, Internet i my

Przyjaciele i imprezy; qarym-qatynastar; Urodziny; uroczystości

Literatura:

Aqtay, Gülayhan, Jankowski, Henryk. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia akademicka

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień Poznań: UNI-DRUK

А.Т. Бозбаева-Хунг, А.К. Балабеков, Г.Қ. Досмамбетова, Б.О. Салыхова, Ә.Ж. Хазимова. 2017. Қазақ тілі: Орта деңгейге арналған оқулық. – Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. B1 Қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Strony poświęcone nauce języka kazachskiego:

http://www.soyle.kz/

http://qazaqtili.el.kz/kazak-tili//

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

umie wypowiedzieć się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych na znane tematy

umie porozumiewać się i samodzielnie prowadzić proste rozmowy o wyższym stopniu trudności

rozumie teksty na poziomie B1

rozumie wypowiedzi na poziomie B1

jest w stanie napisać wypracowania, wyrażając swoje zdanie lub pogląd

jest w stanie rozumieć zajęcia prowadzone w języku kazachskim

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- kolokwia na koniec każdego tematu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów.

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

- praca semestralna [praca semestralna polega na samodzielnym wykonaniu przez studenta tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język kazachski; praca ma na celu ewaluację planowanego poziomu kompetencji językowych (pisanie, tłumaczenie pisemne)]

- pisemna praca na temat z listy podanej przez prowadzącego oraz 12-15 minutowa prezentacja multimedialna

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na czterech zajęciach)

-zaliczenie ustne (na podstawie pracy semestralnej + pytania)

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay, Umit Kydyrbayeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.