Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJKZ-25 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka kazachskiego na poziomie A2


C2 zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka kazachskiego


C3 ćwiczenie form gramatycznych języka kazachskiego na poziomie A2


C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury kazachskiej

Pełny opis:

Wspomnienia z wakacji; Dzień wolny, czas przeszły (czynności iteratywne); przypadek narzędnika; Co robiłeś wczoraj? czas przeszły (prosty) – ćwiczenia czasu przeszłego

Transport: w mieście, na ulicy; wskazywanie drogi; Przyrostki przypadkowe

W sklepie, Na bazarze; tryb zachęcający; wyrażanie życzenia, pragnienia lub intencji; stopniowanie przymiotników

Boże Narodzenie, polskie tradycje; Ćwiczenie kontrastywne czasów przeszłych; (-DI : -AtIn : -Ǧan : IptI); Meyram - Jana jıl, Nauwrız merekesi – Nowy Rok, Nauryz

Pogoda, pory roku; Czas przyszły nieokreślony; Ćwiczenie gramatyczne: Tryb warunkowy (-sA)

As – adamnıñ quaty – kulinaria; Stołówka; restauracja

Literatura:

Aqtay, Gülayhan, Jankowski, Henryk. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia akademicka

Aqtay, Gulayhan, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners. Poznań: UNI-DRUK

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień. Poznań: UNI-DRUK

Koç, Kenan, Bayniyazov, Ayabek, Başkapan, Vehbi. 2003. Kazak Türkçesi Türkiye Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Akçağ

Байниязов, Аябек, Байниязова, Жанар. 2007. Түрікше-қазақша сөздік. Алматы

Көшен, Тоты, Ақтай, Гүлайхан, Әбжан, Гүлмарт. 2000. Қазақ тілін үйренейік. Анкара: Bilig yayInları

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. A1 Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. A2 Қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

Г. Қ. Досмамбетова, А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, А. Д. Сейсенова 2016. Қазақ тілі. Оқулық А1. Қарапайым деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, Г. Қ. Досмамбетова, Ә. Ж. Хазимова, Б. О. Салыхова. 2016. Қазақ тілі. Оқулық А2. Базалық деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Strony poświęcone nauce języka kazachskiego:

http://www.soyle.kz/

http://qazaqtili.el.kz/kazak-tili//

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi konstruować wypowiedzi ustne w j. kazachskim na poziomie A2

Potrafi konstruować wypowiedzi pisemne w j. kazachskim na poziomie A2

Rozumie wypowiedzi w j. kazachskim na poziomie A2

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. kazachskim na poziomie A2

Zna słownictwo na poziomie A2

Potrafi posługiwać się prostymi konstrukcjami gramatycznymi

Rozumie podstawowe pojęcia dotyczące kultury kazachskiej

Potrafi realizować proste projekty w grupach

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- kolokwia na koniec każdego tematu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów.

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

- Zaliczenie pracę semestralną do końca zajęć (praca semestralna polega na samodzielnym wykonaniu przez studenta 10-15 minutowej prezentacji związanej z tematami w sylabusie

-warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na sześciu zajęciach)

-zaliczenie pisemne oraz ustne

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Jakusik, Dana Suleimen
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Lektorat - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay, Umit Kydyrbayeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.