Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJHEFE-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka hiszpańskiego - język specjalistyczny
Jednostka: Instytut Filologii Romańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia hiszpańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 3
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia hiszpańska

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy związanej z wybranymi zagadnieniami następujących dziedzin specjalistycznych: świat biznesu, zdrowie oraz turystyka.

Poznanie słownictwa, który pozwoli studentowi przeprowadzać swobodne rozmowy oraz tworzyć teksty o charakterze biznesowym na poziomie C2.

Rozwijanie wiedzy dotyczącej bieżących wydarzeń związanych ze światem biznesu w krajach hiszpańskiego obszaru językowego.

Poznanie słownictwa, który pozwoli studentowi przeprowadzać swobodną wymianę informacji na wybrane zagadnienia związane ze zdrowiem oraz turystyką na poziomie C2.

Wyrobienie umiejętności krytycznej refleksji i oceny, która umożliwi studentowi opracowanie strategii rozwoju biznesowego oraz turystycznego wybranych regionów/ miejscowości Polski oraz krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Doskonalenie umiejętności rozumienia materiałów autentycznych na tematy biznesowe oraz wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem jak również pracy w/w materiałami posługując się językiem hiszpańskim na poziomie C2.

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

Wykorzystanie poznanych zagadnień i materiałów do rozwijania i poszerzania wszystkich kompetencji językowych na poziomie C2.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot jest częścią złożonego bloku PNJH. Program kładzie nacisk na poszerzaniu wiedzy związanej z wybranymi zagadnieniami następujących dziedzin specjalistycznych: świat biznesu, zdrowie oraz turystyka.

Literatura:

1. Juan (de) Carmen Rosa &al.,Temas de salud. Manual para la preparación del Certificado Superior del Español de las Ciencias de la Salud de la Cámara de Comercio de Madrid, Edinumen, Madrid, 2009

2. Juan (de) Carmen Rosa &al.,Temas de turismo. Manual para la preparación del Certificado Superior del Español del Turismo de la Cámara de Comercio de Madrid, Edinumen, Madrid, 2006

3. Pareja María José, Temas de empresa, Edinumen, Madrid, 2005Prost Gisèle, Noriega Fernández 4. Alfredo, Al día Curso superior de español para los negocios, SGEL, 2008

5. Schmidt Carlos, Asuntos de negocios, Edinumen, 2010

Efekty uczenia się:

Odtwarza nabytą wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami następujących dziedzin specjalistycznych: świat biznesu, zdrowie oraz turystyka.

Uczestniczy w rozmowach używając słownictwo, które pozwala mu swobodnie wyrazić swoją opinię oraz tworzyć teksty o charakterze biznesowym na poziomie C2.

Wypowiada się na temat bieżących wydarzeń związanych ze światem biznesu w krajach hiszpańskiego obszaru językowego.

Dobiera słownictwo, które pozwala mu przeprowadzać swobodną wymianę informacji na wybrane zagadnienia związane ze zdrowiem na poziomie C2.

Prowadzi krytyczną refleksję i ocenę, która umożliwia mu opracowanie strategii rozwoju biznesowego oraz turystycznego wybranych regionów/ miejscowości Polski oraz krajów hiszpańskiego obszaru językowego.

Analizuje, krytycznie ocenia oraz proponuje rozwiązania problemów typowych przy pracy pilota wycieczek.

Szuka, selekcjonuje i zestawia informacje dostępne w mediach na tematy biznesowe oraz wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem.

Współpracuje i realizuje zadania w grupie

Wykorzystuje poznane zagadnienia i materiały do rozwijania i poszerzania wszystkich kompetencji językowych na poziomie C2.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- przygotowanie do zajęć

- ćwiczenia wykonywane samodzielnie i w grupach w trakcie zajęć i poza nimi

- oceny uzyskane na testach pisemnych w ciągu semestru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Leonor Sagermann Bustinza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kusicielek
Prowadzący grup: Izabela Kusicielek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.