Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka arabskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJA-46 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka arabskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie) języka arabskiego na poziomie A2/B1.


Kontynuacja – ćwiczenie umiejętności konstruowania oraz czytania ze zrozumieniem dłuższych tekstów pisanych.


Zapoznanie z zaawansowanym słownictwem i formami gramatycznymi charakterystycznymi dla języka pisanego.


Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów z i na język arabski ze szczególnym uwzględnieniem składni języka arabskiego.


Poszerzenie wiedzy o charakterze kulturowym i realioznawczym – zapoznanie z elementami literatury arabskiej.Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

wykład, ćwiczenia na zajęciach, ćwiczenia w domu

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu przedmiotu "Praktyczna nauka języka arabskiego" studenci uczestniczą w zajeciach poświęconych lekturze tekstów, kompozycji tekstów, konwersacji i rozumienia ze słuchu.

Zakres tematyczny dotyczy takich dziedzin jak: edukacja, media i polityka, środowisko naturalne i klimat, zdrowie, kultura i sztuka.

Doskonalenie umiejętności analizy gramatycznej w kontekście praktycznym.

Poszerzenie praktycznej wiedzy na temat języka w kontekście kulturowym i społecznym.

Literatura:

Schulz, Eckehard, Gunther Krahl, Wolfgang Reuschel. W. 2000. Standard Arabic – an elementary and intermediate Course. Cambridge: Cambridge University Press.

Whitwick, Jane, Mahmoud Gaafar. 2009. Mastering Arabic 2. The complete course for beginners. London: Palgreve McMillan.

Brustad, Kristen, Mahmoud Al-Batal, Abbas Al-Tonsi. 2010. Al-Kitaab fii Ta’allum al-‘arabiyya, Georgetown: Georgetown University Press.

Lahlali, El Mustapha. 2009. How to write in Arabic. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Abu-Chacra, Faruk. 2007. Arabic. An Essential Grammar. London: Routledge.

Danecki, Janusz. 2000. Gramatyka języka arabskiego t.1. Warszawa: Dialog.

Łacina, Jerzy. 1997. Słownik arabsko – polski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Wehr, Hans. 1979. Dictionary of Modern Written Arabic. Bejrut: Libraire du Liban.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

konstruuje dłuższe wypowiedzi pisemne w języku arabskim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną),

zna i stosuje zaawansowane słownictwo i konstrukcje gramatyczne charakterystyczne dla arabskiego języka pisanego,

czyta i analizuje dłuższe teksty w języku arabskim,

płynnie tłumaczy zdania i wypowiedzi z i na język arabski w piśmie na poziomie A2/B1,

swobodnie wypowiada się i rozumie wypowiedzi ustne na znane tematy w języku arabskim. na poziomie A2/B1,

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział w zajęciach,

obowiązkowe testy i kolokwia w trakcie semestru,

pisemne zadania domowe, wypracowania, prezentacje,

sesmestr kończy sie wraz z zaliczeniem egzaminu (części pisemnej i ustnej).

Skala ocen:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Kryteria punktacji:

ocena bardzo dobra - od 90 %

ocena dobra + - od 83 %

ocena dobra - od 75%

ocena dostateczna + - od 68 %

ocena dostateczna - od 60%

ocena niedostateczna - poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Idelze-Dąbrowska, Filip Jakubowski, Abedelfattah Shahin, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Czechowski, Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: Hassan Abu Zeitoun, Anna Idelze-Dąbrowska, Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Hamodi-Owczarczak, Anna Idelze-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.