Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium kulturoznawcze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PKU-DL12 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Proseminarium kulturoznawcze I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy podstawowej z zakresu demokracji i systemów politycznych w krajach niemieckiego obszaru językowego; rozwinięcie umiejętności analizowania i interpretacji tekstów związanych z kulturą polityczną krajów niemieckiego obszaru językowego; zdobywanie i interpretacja danych dotyczących rozwoju demokracji i życia politycznego w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., także rozwinięcie umiejętności poprawnego użycia specyficznego dla kultury politycznej i systemów państwowych Niemiec, Austrii i Szwajcarii słownictwa; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej i wielokulturowej w życiu politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego po 1945 r., a także kształtowanie postawy otwartości wobec inności.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Rozwój demokracji pośredniej i bezpośredniej w państwach niemieckojęzycznych od końca II wojny światowej; instytucje polityczne Szwajcarii, Austrii i Niemiec oraz ich rola i znaczenie w życiu codziennym Niemców, Austriaków i Szwajcarów; życie polityczne krajów niemieckojęzycznych z uwzględnieniem takich pojęć jak kultura polityczna czy federalizm.

Pełny opis:

Tematy zajęć: Pojęcie kultury politycznej; Pojęcie demokracji pośredniej i bezpośredniej; Rozwój demokracji w Niemczech, Austrii i Szwajcarii po roku 1945; Symbole narodowe krajów niemieckiego obszaru językowego; Federalizm w Niemczech, Austrii i Szwajcarii; System polityczny Niemiec, Austrii i Szwajcarii;

Literatura:

Małgorzata Grzywacz/Justyna Krauze: Auf einen Blick. Elemente politischer Kultur im deutschen Sprachraum; Poznań 2006; Jerzy Serczyk, Włodzimierz Zientara: Politische Geschichte der Staaten des deutschsprachigen Raumes 1945-1990; Oswald Sigg: Die politischen Institutionen der Schweiz; Regensdorf, Zürich 1988; Fried Esterbauer: Das politische System Österreichs; Graz 1995; Otto Freundl, Fritz Blumöhr, Peter März: Die politische Ordnung in Deutschland; München 1994.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu omawianych tematów; zna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące omawianych kwestii w krajach niemieckiego obszaru językowego; wyszukuje informacje dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemieckojęzyczne; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów typowych dla rozwoju omawianych zagadnień w krajach niemieckiego obszaru językowego; formułuje krytyczne sądy na temat omawianych zagadnień w języku niemieckim stosując poprawną językowo argumentację innych; przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach zachowując poprawność językową (gramatyczną, leksykalną, fonetyczną); ma umiejętności językowe w zakresie omawianej tematyki i potrafi wypowiadać się na te tematy w j. niemieckim; śledzi bieżące trendy dot. omawianych kręgów tematycznych, wykorzystując do tego celu różne media; ma świadomość różnorodności kulturowej i otwartości wobec inności;

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie na zajęciach: podczas dyskusji, ocena ustnych wypowiedzi studenta, merytoryczna i językowa ocena prezentacji studentów, sprawdzanie opanowania wiedzy i umiejętności podczas wypowiedzi ustnych, przy rozwiązywaniu zadań, znajomości bieżących trendów, uwzględnienia różnorodności perspektyw w ocenie problemu; test pisemny zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Masiakowska-Osses
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Masiakowska-Osses
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.