Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P1 Literatura, kultura i historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-LKH-DL22 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P1 Literatura, kultura i historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Znajomość różnorodności i specyfiki kulturowej poszczególnych krajów niemieckojęzycznych oraz jej zmienności w poszczególnych okresach historycznych; umiejętność przeprowadzania analizy dziejów historycznych, uwzględniającej ich rozbieżność jak i momenty wspólne; umiejętność wykorzystywania tej wiedzy do analizy procesów kształtowania świadomości i tożsamości kulturowej w danym kraju; umiejętność analizowania współczesnych przejawów owej specyfiki kulturowej; wiedza o (auto)stereotypach narodowych czy formach pamięci zbiorowej; umiejętność ulokowania literatury jako medium diagnostycznego jak i postulatywnego w kontekście kulturowym; rozumienie innych kultur i zwyczajów; dbałość o jakość; umiejętność porozumiewania się z ekspertami z danej dziedziny; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji Germanista w przestrzeni publicznej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia społeczne i polityczne krajów DACH: np. demografia, struktura społeczna, federalizm, życie polityczne, media i opinia publiczna; Wybrane zagadnienia historyczne krajów DACH: np. kluczowe momenty historyczne, historia po 1945 r.; Wybrane elementy kultury krajów DACH: np. tradycje literackie w kontekście rozwoju historycznego, zagadnienia bieżące, życie kulturalne

Literatura:

Tatsachen über Deutschland. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/; Österreich – Konkret. Zahlen und Fakten; Wien 2012 http://www.bka.gv.at/site/3430/Default.aspx; Schweizer Brevier 2009/2010. Bern 2009; Dzieje kultury niemieckiej. Red. Czesław Karolak, Wojciech Kunicki, Hubert Orłowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2007; Helmut M. Müller: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn 1990; Manfred Dloczik, Adolf Schüttler, Hans Sternagel: Der Fischer Informatonsatlas. Bundesrepublik Deutschland. Karten, Grafiken, Texte und Tabellen; Frankfurt/Main 1990; Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty, Rüdiger Stephan: Deutsche und Polen. 100 Schlüsselbegriffe; München 1992 (wersja polska: Ewa Kobylińska, Andreas Lawaty, Rüdiger Stephan: Polacy i Niemcy. 100 kluczowych pojęć; Warszawa 1996); Hagen Schulze: Niemcy: nowa historia; Kraków 1999; Kulturelles Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992; Władysław Czapliński, Adam Galos, Wacław Korta: Historia Niemiec; Wrocław 1990; Jerzy Krasuski: Historia Niemiec; Wrocław 1998; Henryk Wereszycki: Historia Austrii; Wrocław 1988; Jerzy Wojtowicz: Historia Szwajcarii; Wrocław 1989; Hubert Orłowski,Roman Dziergwa, Jerzy Kałążny, Czesław Karolak, Edyta Połczyńska: Słownik twórców kultury niemieckojęzycznej; Poznań 1997; Hanka Dmochowska i inni (red.): Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny; Poznań 1999.

Efekty uczenia się:

student wymienia instytucje kultury i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym niemieckiego obszaru językowego; potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych zjawisk historycznych, literackich i kulturowych oraz społecznych; posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku niemieckim, dotyczących zagadnień historii, literatury i wiedzy o kulturze; potrafi pracować w grupie przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji; ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja z grupą; wygłoszenie referatu przez studenta; praca semestralna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.